N5LM301

N5LM301

Onyx® N5LM301 е високодобивен, черен, за чоплене и белене, което дава на преработвателите широк спектър от приложения. хибридът е Clearfi eld® толерантен
и устойчив на много раси мана. N5LM301 е единен, среднокъсен по зрялост хибрид и дава гъвкавост на полето на слънчогледовите производители в основните региони на производство.

Ресурси

Ако търсите повече информация за нашите продукти, моля, посетете нашия раздел с ресурси за повече информация.

Устойчивост на семената на болести

Мана: 6

Склеротиния: 7

Фомопсис: 7

Препоръка за управление на семената

Гъстота на посева (брой растения на хектар): 40.000 – 50.000

Характеристики на семената

Кълняема енергия: 8

Толерантност към суша: 8

Единство при цъфтеж: 8

Здравословно състояние към края на сезона: 8

Устойчивост на полягане: 9

Агрономически показатели

Височина на растенията (cm): 140 – 155

Потенциал за добив т/ха: 3.3 – 5.1

Дължина на семената (мм): 14 – 16

Clearfield®

Clearfield® технологията е в България от 2003 г. и за този дълъг период е налице тотална удовлетвореност от всички фермери, които са я прилагали. Предвид голямото почвено разнообразие, различната степен на заплевеляване, неравномерните по време и количества валежи в страната, БАСФ България предлага технологията, която предоставя свобода в избора набългарския земеделец в зависимост от неговите конкретни условия. Clearfield® е технология, която Ви позволява да получите добри добиви дори и при силно заплевелени полета, резултат който е невъзможно да се постигне с други технологии.

Подобни Nuseed продукти

N5LM307

N6LM304

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]