All Regions

ЗАЩИТА НА ДОБИВА

ЗАЩИТА НА ДОБИВА

Когато слънчогледовото семе пристигне във фермата, когато се намира в чувала, потенциалът за добив е 100 % от това, което доставчикът е предвидил.

След като отворите чувала и започнете да засаждате културата, потенциалът за добив от тези 100 % ще намалее.

Много проблеми понижават потенциалния добив до действителния и трябва да разберем кои са те, за да можем да ограничим тяхното въздействие и да ги смекчим.

Потенциал за добив

Търговските слънчогледови култури обикновено дават добиви между 2,0 и 3,0 тона от хектар, като диапазонът е от под 1,0 до над 4,0 тона, а са отчетени рекордни добиви от над 6,0 тона от хектар.

Този диапазон от добиви показва, че все още има много възможности за подобряване на производителността, а ако погледнете тенденциите в добивите през предходните години, ще видите, че това се случва.

Разбиране на добивите

Добивът от слънчоглед, измерен в тонове на хектар, се състои от броя на растенията или главите на хектар, броя на семената на глава и индивидуалното тегло на семената, обикновено изразено като тегло на хиляда семена.

Растителни популации

Броят на растенията може да варира между 35 хил. и 65 хил. растения на хектар в зависимост от вида слънчоглед, който отглеждате, и от системата на отглеждане.

Графиката по-долу илюстрира разликата в добива при три различни популации на растенията — 20 хил., 40 хил. и 60 хил. растения на хектар — и предполага, че всички други променливи остават непроменени.

На практика е малко вероятно другите променливи да останат непроменени; по-високите популации на растенията обикновено водят до по-нисък брой семена, но това помага да се илюстрира фактът, че оптималните популации на растенията оказват значително влияние върху добивите.

Растителни популации
Растителни популации

Брой на семената

Броят на семената в една глава може да варира от стотици до хиляди в зависимост от сорта и размера на главата.

Изборът на качествени сортове и създаването и поддържането на оптимална растителна популация ще осигурят добро количество семена.

Тегло на семената

Теглото на хиляда семена може да варира между 40 и 80 грама в зависимост от сорта и сезона на отглеждане.

Защита на добива

Факторите, които оказват влияние върху потенциала за добив на културите, могат да се разглеждат като генетични или екологични.

Генетично влияние

Генетичният потенциал на Вашата култура идва от селекционера и зависи от сорта, който сте избрали да отглеждате.

Ако избраният от Вас сорт има нисък генетичен потенциал за добив, няма значение какво ще направите с културата, тя ще може да достигне само ниския си заложен потенциал за добив.

Селекционерите са подобрили потенциала за добив на културите чрез кръстосване на растения, подбор на желани характеристики и използване на хибридната жизненост.

Един от най-рентабилните начини за осигуряване на добри добиви е да се започне с добър генетичен материал чрез подбор на качествени семена.

Разгледайте нашите хибридни сортове [връзка към продуктови страници]

Хибридните семена се получават, когато селекционерите ограничават способността на слънчогледа да се опрашва и след това кръстосват два различни сорта, като полученото потомство проявява хибридна жизненост, расте по-силно и по-енергично от двата родителя и дава по-голям добив.

Влияние на околната среда

Това не е изчерпателен списък, но тук са изброени някои екологични проблеми, които трябва да вземете предвид, за да забавите намаляването на добива от вашия 100 % потенциал.

Проблем Важност Съображения
Вода **** Въпреки че слънчогледът е много устойчив на засушаване, водата е най-големият екологичен фактор, който влияе на добивите.

Стремете се да запазите влагата, като ограничите нарушаването на почвата.

Проектът на ротация също може да играе роля в опазването на водата.

Топлина ** Слънчогледът ще покълне при 4 °С, но е по-добре да изчакате, докато почвата достигне 10−12 °С — в противен случай поникването може да бъде бавно и податливо на вредители и болести.

Слънчогледът е устойчив на високи температури, но глобалното затопляне вероятно ще окаже влияние.

Слънчева светлина *** Постигането на оптимална популация на растенията ще позволи най-ефективното улавяне на слънчевата светлина.

Ако е твърде ниско, част от светлината ще попадне върху голата почва и ще се загуби.

Ако е твърде високо — растенията ще се засенчват взаимно и ще се конкурират за други ресурси.

Хранене ** Уверете се, че реколтата няма да гладува, като се погрижите да не ѝ липсва храна.

Редовният анализ на почвата ще Ви позволи да определите основните нужди от хранителни вещества.

Предишната култура е достатъчна, за да се определи нуждата от азот с променлива норма.

Не забравяйте микроелементите.

Плевели *** Ако плевелите не бъдат контролирани, те могат бързо да унищожат реколтата.

Широките редове на слънчогледа ги правят податливи на конкуренция от страна на плевелите, поне докато листата на културата не се срещнат в редовете.

Времето за контрол на плевелите е от решаващо значение.

Ако се забави поради дъжд, плевелите бързо могат да станат твърде големи, за да бъдат ефективно контролирани.

Предлагаме сортове слънчоглед с технологиите Clearfield®, Clearfield® Plus и Express®, които са много ефикасни и намаляват риска от забавено прилагане.

Ако плевелите не бъдат контролирани, те могат бързо да унищожат реколтата.
Вредители и болести *** Съществуват много вредители и болести, които при подходящи условия, могат значително да намалят добивите.

Глобалното затопляне вероятно ще увеличи случаите на вредители и болести и ще промени моделите на жизнения цикъл, което може да изненада непредпазливите производители.

Сортовата резистентност или толерантност е най-ефикасният начин за справяне с най-често срещаните проблеми.

Вижте най-новите ни данни за устойчивите на болести сортове.

Прибиране на реколтата * Загубите при прибиране на реколтата от неправилно настроени машини, ако не бъдат контролирани, могат да бъдат значителни.

За щастие, идентифицирането на загубите и регулирането на оборудването за отстраняване на евентуални проблеми е доста лесно.