Защита на слънчогледа през фазите на растеж

В статията се разглеждат някои агрономически въпроси, които трябва да имаме предвид през жизнения цикъл на насажденията от слънчоглед, за да създадем възможно най-добри начални условия за растенията и да защитим добивите.

Вегетативна фаза (фаза на растеж)

Тя обхваща периода от сухите семена през покълването до вкореняването, когато растенията фотосинтезират, създават нови листа и се изхранват самостоятелно.

Въпреки че има много време до жътвата, този момент определя добивите или загубата на добиви.

Тя обхваща и периода преди семената да попаднат в опаковката. Ето защо начинът, по който е било третирано растението майка в предишните насаждения, ще повлияе върху качеството на семената.

Ако не сте фермер, който произвежда семена за собствено ползване, обикновено нямате влияние върху този етап.

Поради това снабдяването с качествени семена от производители на семена с добро име като Nuseed ще ви гарантира, че семената са произведени по най-високи стандарти, и това ще се отрази под формата на по-добри резултати за вас.

Photo 1 Small1

Изберете семена с най-добро качество

Използвайки качествени семена, ще получите растения, които покълват бързо и имат силен растеж, благодарение на което ще бъдат устойчиви на отрицателното въздействие на неблагоприятните фактори.

Често се казва, че най-добрият хербицид са добре вкоренените, жизнеспособни насаждения, които могат да надделеят над плевелите.

 

Предлаганите от Nuseed сортове са устойчиви на най-често срещаните проблеми, като синя китка, много видове мана, толерантност към склеротийното гниене и фомопсиса по слънчогледа.

Създайте възможно най-добри начални условия за семената

Това в общи линии се свежда до три фактора: температура, влажност и плодородност на почвата. Вземете правилно решение за всеки от тях и ще създадете възможно най-добри начални условия за вашите семена.

Температура на почвата

Не се изкушавайте да започнете сеитбата твърде рано. Слънчогледът обича затоплeната почва. Наистина ще му подейства благоприятно и той ще поникне по-бързо, ако изчакате температурата на почвата да достигне по-подходящите 13oC.

Влажност на почвата

Задържането на влагата в почвата, така че да има влага по време на сеитбата, съчетано с по-висока температура на почвата, наистина създава условия поникващите корени да се развиват по-бързо и да започнат да поемат вода, а стръкчето – да достигне бързо до повърхността и да започне да поглъща слънчева светлина.

В резултат на климатичните промени времето става по-нестабилно и регионите, в които понастоящем се отглежда слънчоглед, вероятно ще станат по-горещи и сухи. Ето защо става все по-важно да се задържа влагата в почвата чрез консервационна обработка и директна сеитба.

Плодородност на почвата

Казано най-просто, плодородността на почвата е способността ѝ да изхранва растежа на селскостопанските растения и представлява сложно взаимодействие между вида почва и това, което ние правим за нея.

Отглеждането на различни култури, връщането на растителните остатъци в почвата, използването на зелен тор, разпръскването на животински тор, запазването на почвената структура, избягването на уплътняването и ерозията на почвата са някои от начините, чрез които можем да повлияем върху нейната плодородност.

Прилагането на торове е добър способ за подобряване на добивите, но те не би трябвало да се използват за компенсиране на недостатъчната плодородност на почвата. Правилното и подходящо управление на почвата би трябвало да бъде първостепенна грижа, когато вземаме решения.

Photo 2 Small

SoilTemp BUL

Грижи за насажденията

Закупили сте качествени семена и сте извършили внимателно сеитбата на насажденията. Сега трябва да помислите как да се грижите за направената инвестиция.

За целта трябва да вземете предвид много аспекти, свързани с агрономията и управлението на посевите, но тук ще насочим вниманието към ефективното използване на пестициди и някои основни принципи.

Photo 3

Контрол върху плевелите

Както вече споменахме, бързо растящото здраво растение е най-добрият начин за борба с плевелите, но е добре да помогнете на насажденията през тази уязвима фаза – от поникването до затварянето на растителната покривка.

Плевелите се конкурират за влага, хранителни вещества, слънце и пространство. Когато разсадът е малък, въздействието от растежа на плевелите се усеща по-силно от насажденията.

Ефектът от плевелите върху добивите е различен и зависи от вида на плевела и културата, но трябва да имате предвид следните моменти:

 • Ще станат ли по-конкурентни насажденията в хода на развитието си?
 • Колко влага и хранителни вещества ще отнемат плевелите от насажденията?
 • Плевелите ще засенчат ли разсада и ще се конкурират ли за светлина?
 • Доколко конкурентни са тези плевели?

Хербицидите могат да осигурят икономически ефективен контрол върху плевелите, ако се използват правилно, но за да действат хербицидите, трябва да обърнете внимание на подробностите.

 • Агрономия на културата – включително подходящи сеитбени норми и разстояние между растенията, подходящи семенни легла, правилно избрана дата за директна сеитба, подходящо използване на торове, защита срещу вредители и болести.
 • Вид на почвата – може да не е препоръчително използването на взаимодействащи с почвата хербициди, когато органичните вещества в почвата са над 10%, тъй като те блокират хербицида.
 • Окрупнени семенни легла – помагат за по-добро разпръскване, подобряват бързото и равномерно покълване на плевелите
 • Влажни семенни легла – благоприятстват кореновия растеж на плевелите близо до повърхността, което води до ранен контакт между корените и хербицида.
 • Метеорологични условия – валежите отмиват хербицидите към зоната на корените, бързо растящите плевели са по-податливи на хербициди, но продължителните валежи могат да доведат до размиване, влажният и топъл въздух подобрява действащите на листата хербициди, сланата, ниските температури, сушата или сухите ветрове може да се отразят на ефективността на хербицида и да увеличат риска от увреждане на посевите.
 • Прилагане на хербициди – използване на правилното количество за пръскане, малкият обем вода (под 200 л/ха) ускорява работата, но води до по-ниска ефективност, малките обеми осигурят контрол върху малките плевели с отворена растителна покривка, високите обеми подобряват контрола върху плевелите в гъсти насаждения или гъсти популации от плевели, високото налягане подобрява контрола върху плевелите в гъсти насаждения, тъй като „натиска“ разпръснатото количество в насажденията.

Вредители и болести

Вредителите и болестите засягат посевите по много различни начини, но крайният ефект е намаляване на добивите и качеството.

Добивите зависят от ефективното улавяне на светлина от посевите, листните болести и вредителите по листата намаляват добивите, като намаляват листната площ и фотосинтетичната способност на растението.

Следователно запазването на зелената листна площ през периода на формиране на добивите има решаващо значение.

Когато мислите за насекомите вредители и болестите, добра практика е да следвате принципите на интегрирано управление на посевите или Integrated Crop Management (ICM), за да запазите добивите и качеството на посевите, като поддържате вредителите и болестите под мащаби, водещи до стопански.

Идеята не е да постигнете пълен контрол, а да поддържате вредителите и болестите под стопански значимите нива и да получите оптимални добиви от посевите.

Следвайки принципите на ICM и използвайки икономично пестициди, имайте предвид следното:

 • наблюдавайте посевите редовно, веднъж седмично или на две седмици в зависимост от сезона
 • установете правилно проблемния вредител, плевел или болест
 • определете дали вредителят, плевелът или болестта са в мащаб, водещ до стопански загуби
 • третирайте съобразно с условията.

Ако препоръчителното третиране е използване на пестицид, тогава се уверете, че сте избрали правилния химикал за приложение в правилната дозировка чрез правилно настройване на струйника и оптимално определяне на времето.

Следващата блок схема може да се използва като контролен списък, когато вземате решения за управление на посевите:

ICM BUL

Преглед и оценка

Освен вредителя или болестта, трябва да установите и сериозността и разпространението в полето, за да оцените потенциалните ползи от евентуални мерки за контрол.

Диагностичният преглед може да се използва, за да се определи съществуващата комбинация от вредители и растения в подлежащите на оценка посеви.

Разпространение

Разпространението се оценява според броя на засегнатите растения спрямо броя на здравите растения в извадка. Този метод е подходящ при проблеми, свързани с вируси, с фомопсиса по слънчогледа или със склеротийното гниене.

Разпространение = брой на заразените растения x 100
общ брой на оценените растения

Сериозност

Степента на сериозност се оценява като съотношение на здравата към заразената растителна тъкан и е полезен показател за болести, които засягат фотосинтетичните способности, като ръжда по растенията и плесени.

Степен на сериозност = площ на растителната тъкан, засегната от болестта x 100
обща площ

Прагове

Праговете са добър начин да се определи кога е най-подходящото време за прилагане на инсектициди за оптимални стопански резултати.

Ако пръскате твърде рано, може още да няма достатъчно голям брой инсекти, за да са оправдани разходите; ако пръскате твърде късно, уврежданията вече може да са настъпили.

SprayingTime BUL

Праговете се променят в зависимост от наличието на насекоми, ларвения им стадий, фазата на растеж на посевите, съотношението на разходите за контрол и стойността на насажденията и т.н.

Все пак има някои основни принципи, които трябва да имате предвид, е, че ако инспектирате редовно посевите през целия сезон, ще можете да контролирате пристигането и развитието на инсекти, като избягвате периферните части на площите, вървете навътре през насажденията, преди да броите, обходете представителна площ от вашите насаждения, а за някои вредители има и капани.

Свържете се с нас за повече информация за нашите продукти.

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]