All Regions

ЗДРАВЕ НА ПОЧВАТА

Ветрова ерозия с признаци на пълзене по повърхността

Почвата е от основно значение за живота на Земята и е невероятна, малко разбираема вселена, която се намира точно под краката ни.

Повечето хора рядко обръщат внимание на почвата, а ако го направят, в повечето случаи я смятат за някаква мръсна повърхност, но почвата е по-ценна от златото, защото без нея не можем да се изхранваме, а златото не може да се яде.

Здравето на почвата, наричано още качество на почвата, е способността на почвата да функционира като жива екосистема, която може да поддържа растенията, животните и хората.

Здравето на почвата е от основно значение за устойчивостта на производството на храни, а разбирането на почвата е от основно значение за поддържането на здравето на почвата.

Основи на почвата

Как се прави почва?

Създаването на почва е съвсем лесен процес, достатъчно е да вземете камък и да го оставите за дълго време. Много дълго време, като хиляда години.

През това време скалата ерозира и се разпада на все по-малки парчета, които в крайна сметка образуват структурата на почвата.

Смесете тази раздробена скала с раздробени парчета от други видове скали, добавете малко мъртви растения и животни и техните странични продукти, смесете около десет милиарда микроорганизми на грам почва, насърчете движението на по-големите организми и ето ви почва.

Почвата в малко повече подробности

Почвата е смес от пет основни съставки — минерални частици, органични вещества, живи организми, газ и вода.

Минерални частици

Минералите в почвата са раздробени частици от скали, които са били ерозирали под влияние на физическо въздействие, като замразяване, размразяване, вятър и дъжд, или химическо въздействие, като киселинен дъжд, или биологично въздействие, като бактерии, които разяждат скалата.

Минералните частици могат да се разделят на три размера, от най-малкия до най-големия: глина, тиня и пясък.

Глинените частици обикновено са по-малки от 0,002 mm в диаметър, частиците тиня са с диаметър от 0,002 до 0,05 mm, а пясъкът е с диаметър от 0,05 до 2,0 mm.

В контекста на това може да се каже, че ако глинената частица е с размерите на монета, пясъчната частица би била голяма колкото бирена бъчва.

Минералното вещество обикновено представлява около 45 % от почвата, а съотношението между глината, тинята и пясъка определя характеристиките на почвата.

Например почвите с по-голямо съдържание на пясък се класифицират като песъчливи, а по-големите пясъчни частици означават, че почвата е свободно обработваема и дренираща се, но склонна към изсъхване.

Докато почвите с по-голямо количество глина задържат по-добре водата, по-малко са податливи на засушаване, но са трудни за обработка и се затоплят по-бавно през пролетта.

Способността да определите типа на почвата и да разберете нейните характеристики ще ви позволи да управлявате по-добре културите си.

Органични вещества

Органичните вещества в почвата представляват мъртвата част от растенията, животните и микробиологията, както и техните странични продукти.

Органичните вещества в земеделските земи обикновено са около 5 %, но могат да варират от 2 до 20 %.

Почвите, които са естествено богати на органични вещества, се класифицират като органични почви, като например черноземът, който се среща в цялата евразийска степ.

Органичните вещества са от жизненоважно значение за здравето на почвата и трябва да прилагаме земеделски практики, които поддържат или увеличават тяхното съдържание.

 

Обработена почва с ниско съдържание на органични вещества и лоша структура
Обработена почва с ниско съдържание на органични вещества и лоша структура
Почва с високо съдържание на органични вещества и добра структура, позволяваща дълбоко проникване на корените
Почва с високо съдържание на органични вещества и добра структура, позволяваща дълбоко проникване на корените

Някои от ползите от органичните вещества в почвата

Плодородие Действа като резервоар на хранителни вещества за растенията, особено азот, фосфор и сяра, както и на микроелементи, които се освобождават бавно при разграждането на органичните вещества.
Структура Помага на почвата да формира структура и агрегати, което подобрява инфилтрацията и капацитета за задържане на вода.
Култивиране Подобрява обработваемостта на почвата, като намалява разходите за обработка.
 Защита Органичните вещества, смесени с почвата, спомагат за предпазване на почвата от вятърна и водна ерозия, а оставени на повърхността, намаляват изпарението и задържат влагата в почвата.
Храна Осигурява храна за почвените организми.

Живи организми

Те включват микроорганизми, като бактерии, актиномицети, гъби, водорасли и протозои, които разграждат органични материали, освобождавайки хранителни вещества в почвата, където те могат да бъдат усвоени от растенията.

По-големите представители на почвената фауна, като вилоскачки, акари, нематоди, кръгли червеи, дъждовни червеи и мравки, спомагат за преместването и смесването на органичните вещества в почвения профил.

Знаете ли, че?

Почвата е жив ресурс, в който живеят представители на повече от 25 % от биоразнообразието на нашата планета.

Смята се, че в момента са известни само 1 % от почвените микроорганизми в сравнение с 80 % от растителните видове.

Една чаена лъжичка почва съдържа повече живи организми, отколкото са хората по света.

Газ и вода

Съотношението на газовете и водата в почвата се променя при дъжд или при изсъхване.

Почвените газове се намират в пространствата между почвените агрегати и включват азот, въглероден диоксид и кислород. Кислородът позволява на корените на растенията и почвените организми да дишат.

Световният ден на почвата се отбелязва ежегодно на 5 декември като средство за привличане на вниманието към значението на здравата почва и за насърчаване на устойчивото управление на почвените ресурси.

Ерозия на почвата

Създаването на почва отнема много време, но можем да я унищожим за минути.

Изчислено е, че всяка година губим от 5 до 7 милиона хектара земя или 24 милиарда тона плодородна почва поради деградация, като голяма част от това е ерозия на почвата поради лоши селскостопански практики.

Макар че част от ерозията на почвата е естествена, сега ние губим почвата много по-бързо, отколкото я заместваме, което означава, че ако не направим нещо по въпроса, ще намалим способността си да отглеждаме храна.

Водната и вятърната ерозия, причинена от селскостопанските практики, са основните причини за деградацията на почвата.

Ерозиралите почви намаляват селскостопанската производителност на полето, а пренесената почва блокира водните пътища и може да доведе до еутрофикация.

Еутрофикацията се проявява, когато във водните пътища попаднат прекомерни количества хранителни вещества, които се поглъщат от водораслите и цъфтят, като блокират слънчевата светлина и изразходват целия кислород, в резултат на което се образува мъртва зона, която вече не може да поддържа живота.

Ветрова ерозия

Когато скоростта на вятъра е достатъчно висока, почвените частици на откритите полета могат да започнат да се търкалят по повърхността на почвата, което е известно като повърхностно пълзене.

С увеличаването на скоростта на вятъра почвените частици започват да скачат от повърхността във въздуха, като при това избутват други частици.

Веднъж пренесени във въздуха, почвените частици могат да изминат големи разстояния, докато скоростта на вятъра не намалее.

Ветрова ерозия с признаци на пълзене по повърхността
Ветрова ерозия с признаци на пълзене по повърхността
Браздова ерозия
Браздова ерозия

Водна ерозия

Дъждовните капки, попадащи върху открити почви, могат да разградят почвените агрегати на отделни почвени частици, които след това могат да бъдат пренесени надолу по склона от движещата се вода.

В зависимост от наклона на полето, обема и скоростта на движещата се вода почвата може да се размива на пластове или канали, известни като бразди.

Намаляване на ерозията на почвата

Най-добрият начин да намалите риска от ерозия на почвата е да я поддържате покрита.

Като поддържате земята покрита със земеделски култури, растителни остатъци или покривни култури, помагате за защитата на почвата от въздействието на дъжда и вятъра, а живите корени спомагат за свързването на почвата, като намаляват риска от ерозия на почвата.

„Въпреки всичките ни постижения дължим съществуването си на шестсантиметров слой почва и на факта, че вали.“ Пол Харви