All Regions

Значението на сеитбооборота за добива на слънчогледа

Въпреки че в общи линии разбираме предимствата на сеитбооборота, понякога е важно да си припомним какви са те и да се задълбочим малко повече.

При все че е вярно, че не е задължително да сменяте културите всяка година, ако не го правите рискът от увреждане на посевите ще нарасне, тъй като използвате изкуствени торове, за да замените хранителните вещества и химикалите, за да контролирате вредителите и болестите по слънчогледа.

Тази статия ще разгледа някои от ползите и причините, които правят сеитбооборота уместен и ще се съсредоточат върху значението им за слънчогледа.

Какво е сеитбооборот?

Сеитбооборотът е растениевъдна система, я която две или повече култури се отглеждат в установена последователност.

Това означава, че сменяте културата всеки сезон, така че няма култура, която да се отглежда на една и съща нива две последователни години.

Разбира се ще има изключения и всички минаваме напряко от време на време поради различни практически причини.  Но говорейки най-общо, колкото по-голям е броят култури в сеитбооборота, а промеждутъкът по-голям, толкова по-голяма е ползата от това въртене.

Защо да въртите?

Контрол на вредители и болести

Отглеждането на едни и същи растения на една и съща почва година след година осигурява постоянен източник на храна или хабитат за живеещите в почвата вредители и болести.

Това може да доведе до постоянно натрупване на вредителите или болестите, тъй като популацията или инокулум нарастват с всяка година.

В крайна сметка те достигат равнище, което причинява значителни икономически щети на посевите Ви.

Посредством смяна на културите с други семейства растения по същество отнемате източника на храна на вредителя или болестта, което прекъсва жизнения им цикъл и ограничава нарастването на популацията им.

Сеитбооборотът на много култури ще спомогне за намаляване на натиска о вредители и болести.

Контролът на слънчогледовите червеи, фомопсиса, склеротинията и ръждата може да се подпомогне с подходящи форми на сеитбооборот.

Crop Rotation Graph 1 BUL 01

Контрол на плевелите

Постоянното отглеждане на една и съща култура ще благоприятства плевелите, на които подхожда този жизнен цикъл, покълнващи, когато посевът се сее и съзряващи по време на или преди жътвата, така че семената да се върнат в почвата.

Използването на подходящ сеитбооборот спомага за контрола на плевелите по два начина.

Различните култури с различни жизнени цикли, особено смесването на пролетници с есенници, спомага за нарушаване на жизнения цикъл на плевелите и намалява връщането на семената в почвената банка от плавели.

Културите от различни растителни семейства позволяват използването на различни групи хербициди и начини на действие, правейки контрола на плевелите по-лесен и по-ефективен.  Например, обикновено граминицидите са по-ефективни при широколистни култури, отколкото при житните и обратно.

Photo 2

Допълнителна полза от сеитбооборота, която позволява да бъдат използвани хербициди с различен начин на действие, е спомагането за намаляване на случаите на резистентност на плевелите към хербицида.

Устойчивост към хербицид

Прекомерната употреба на химикали от една и съща хербицидна група в крайна сметка селектира растения, които могат да преживеят обработването с хербицид, устойчивите растения ще се размножават, докато доминират популацията. 

Днес плевелите са развили устойчивост към 23 от 26 познати области на действие на хербицидите и към 167 различни хербициди при повече от 100 вида плевели из целия свят.

Интересното е, че наследствената устойчивост, която растенията имат към хербицидите, е вкарана в добра употреба с развитието на технологията за подобрена толерантност на културите, технология като използваната в хибридните сортове слънчогледи на Нюсийд.

Технологията за подобрена толерантност на културите, като Clearfield®, Clearfield Plus® и Express® на Нюсийд, позволява на растениевъдите да постигат много по-ефективен контрол на плевелите в техните слънчогледови посеви, което прави слънчогледа идеалният посев за включване в сеитбооборота, за подпомагане на намаляването на банката от семена на плевели.

Хранителни вещества и вода

Различните култури използват хранителни вещества и вода от почвата по различни начини, някои култури са по-гладни от други, някои посеви връщат хранителни вещества обратно в почвата, а някои култури правят по-добра органична материя.

Смесвайки сеитбооборота с култури от различни семейства растения, с различни изисквания за хранителни вещества и влажност на почвата и с различни видове коренови системи и дълбочина на корените, можете едновременно да оптимизирате бюджета си за хранителни вещества, изискванията за тор, нуждите от влага и да подпомогнете структурата на почвата.

Photo 3

Слънчогледите имат особено дълбоки корени, които се развиват бързо и проникват до 1,8 метра под повърхността на почвата, позволявайки на растението да достигне влагата и хранителните вещества извън досега на повечето едногодишни полеви култури.  Това е една от причините, поради които слънчогледите са способни да издържат на сухи условия и като цяло имат ниски изисквания за допълнително торене.

Този дълбок главен корен също така върши отлична работа с отварянето на структурата на почвата и справянето с всички проблеми с притъпкването.

Маслодайната рапица и някои бобови култури също имат добър главен корен, не толкова дълбок като слънчогледовия. 

Зеленчуците са добри за фиксирането на атмосферния азот и до правят наличен за следващия посев, а влакнестите коренови системи на зърнените култури са добри в изсмукването на торовете, оставени от редовите култури.

Насоки за сеитбооборот

Относно сеитбооборота има изписано много, кое работи добре, кое не, от колко дълга почивка се нуждае всеки посев и какво ще се случи, ако не следвате този съвет.

Можете да потърсите подробности за всяка предложена схема на сеитбооборот, но си струва да помните няколко прости ръководни принципи.

Повече семейства култури обикновено е по-добре.

Естествено това трябва да бъде уравновесено с икономическа жизнеспособност, местоположение, вид почва, климат и др., но колкото по-голям е наборът култури, които отглеждате, толкова по-добре е това за здравето на посева и почвата.  Покривните култури от няколко различни вида са особено вълнуващо развитие тук.

Колкото по-дълга е почивката преди повторно използване на дадена култура, толкова по-добре. 

Има изобилни проучвания, които ще посочат колко години трябва да оставяте между отглеждането на всяка отделна култура, със злокобни предупреждения, че неспазването на този съвет ще доведе до смъртта на посева.  В общи линии колкото по-дълга е почивката – толкова по-добре, но това трябва да се уравновеси с решения от истинския свят.  Три до четири години обикновено е достатъчно за повечето култури, но ако трябва от време на време да намалите този срок поради практични причини, тогава това не би трябвало да е чак такъв проблем.

Не преследвайте пазарите. 

Икономиката на земеделието е такава, че ако конкретна култура постигне високи цени през някоя година, шансовете са следващата година тази култура да се отглежда повече, водещо до спад на цените.  Когато формулирате сеитбооборот, пренебрегвайте сезонните колебания в цените и се съсредоточете върху това, което подхожда на бизнеса ви, почви, климат, логистика и т.н.  Вземете предвид рентабилността на сеитбооборота през целия цикъл, вместо просто за една култура или един сезон.

Не се страхувайте да експериментирате. 

Опитайте да отглеждате нова за Вас култура или различен сорт или хибрид. Ако сте несигурни, започнете с малко, за да видите как се получава, ако не друго, това помага да поддържате нещата интересни за Вас и може да подобри рентабилността Ви.