All Regions

ЗНАЧИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ – Разбиране на факторите на околната среда, водещи до нашествието на Orobanche (воловодец)

Видовете Orobanche са със специфични условия за покълване, растеж и размножаване, които варират в зависимост от вида и растението гостоприемник. Въпреки това някои общи условия, благоприятстващи нашествието на Orobanche, включват:

 

Присъствие на растенията гостоприемници: Наличието на податливи култури гостоприемници в близост е необходимо за оцеляването и разпространението на паразита.

 

Покълване: Семената на Orobanche остават в латентно състояние в почвата, докато не открият химически съединения, известни като коренови ексудати, отделяни от корена на растението гостоприемник, които предизвикват покълване. Влажността на почвата, температурата и нивото на pH могат да повлияят на латентното състояние и покълването на семената.

 

  • Нивата на почвена влажност, които подпомагат покълването на Orobanche, често са свързани с периоди на валежи или напояване, но прекомерно поливане или напоените с вода почви могат да възпрепятстват покълването и последващото установяване на паразита.
  • Оптималните температури на почвата за покълване на Orobanche обикновено варират от около 15 до 25 градуса по Целзий (59 до 77 градуса по Фаренхайт).
  • Оптималните условия за покълване обикновено са в неутрален до леко киселинен диапазон на рН (около 6,0 – 7,0).

Почвени условия: Семената на Orobanche обикновено са с овална или продълговата форма, а размерът им варира приблизително от 0,3 до 1,5 милиметра (mm) на дължина, което им позволява да се движат лесно през порести или песъчливи почви.

 

Контакт с корените: При покълването си семената на Orobanche развиват специализирани структури, наречени хаустории, които проникват в корените на растенията гостоприемници, за да извличат вода, хранителни вещества и въглехидрати.

 

Фактори на околната среда: Видовете Orobanche обикновено виреят в региони с топли до горещи температури. Оптималните температури за паразитизъм с Orobanche обикновено варират от приблизително 20 до 30 градуса по Целзий (68 до 86 градуса по Фаренхайт).

 

Практики за контрол: Непрекъснатото отглеждане на податливи растения гостоприемници и недостатъчното справяне с плевелите могат да увеличат присъствието на Orobanche в земеделските полета.

 

Липса на устойчивост от страна на гостоприемника: Податливите сортове гостоприемници, при които липсват признаци на устойчивост, са по-уязвими към нашествие на Orobanche и могат да подпомогнат установяването и разпространението на Orobanche в земеделските полета.

 

Акцент: Видовете от род Orobanche са силно приспособими и могат да проявят значителни различия в реакциите си към факторите на околната среда. Освен това семената на Orobanche могат да проявяват механизми на латентност, които влияят върху изискванията за покълване.

 

Устойчивите на Orobanche хибриди на Nuseed притежават генетични характеристики, които ги правят по-малко податливи на инфекции от видовете Orobanche.

 

N4H202 E

Гарантиран висок добив.

BG N4H202 E

N4H202 E е много стабилен високоолеинов хибрид, известен със стабилно здравословно състояние през целия сезон. Той се отличава с повишена устойчивост на болестта мана и толерантност към хербицида ExpressSun®. Тази комбинация помага за намаляване на риска за производителите, като същевременно увеличава производителността на полето.

Степен на устойчивост на Orobanche 9

 

N4L215 E

Ранното прибиране на реколтата осигурява гъвкавост на производителя.

N4L215 E

N4L215 E е нашият нов линолов хибрид, който се представя отлично в различни региони. Ранната му реколта дава на производителите повече време да се подготвят за зимни култури, да избягват условия на суша или да засаждат по-късно

Степен на устойчивост на Orobanche 9