All Regions

Имат ли място фунгицидите в отглеждането на слънчогледа като земеделска култура?

Земеделските стопани обикновено не прилагат много фунгициди при слънчогледа, особено в сравнение с някои други култури, а предпочитат да разчитат на резистентността към болести, заложена в растението.

Но има доказателства, че дори скромната програма за фунгициди може да доведе до положителен финансов резултат, особено през влажна година, когато гъбичните заболявания могат да бъдат особено проблематични.

В тази статия се разглеждат някои от въпросите, свързани с прилагането на фунгициди при слънчоглед.

Но първо, малко информация за болестите по растенията и фунгицидите.

Растителни патогени

Подобно на всички живи организми растенията могат да се поддадат на болестотворни организми като вируси, бактерии или гъбички. Всички тези болестотворни организми са известни като патогени.

Растителните патогени атакуват по различни начини: някои от тях колонизират тъкани в растението, други се развиват по повърхността на листата, а трети могат да засегнат специфични области като корените, стъблата или листата.

Патогените могат да причинят видими промени в растежа или външния вид на растенията, известни като симптоми, включително, но не само, загуба на зелен цвят (известна като хлороза), петна, покафеняване, изкривяване на растежа, мъртва тъкан или дори смърт на растенията.

Гъбично заболяване

Гъбичните патогени използват различни ензими, за да проникнат през растителната кутикула и клетъчната стена, да освободят хранителните вещества в нея и да получат по-нататъшен достъп до растението.

Тъй като зелената листна площ намалява поради обезцветяване, свличане на листата или отмиране, способността на растението да абсорбира слънчевата светлина и да извършва фотосинтеза намалява.

Растението ще трябва да се бори и с токсичните ефекти от болестта и няма да функционира с пълния си капацитет.

За да постигнем максимален растеж, развитие и добив на растенията, трябва да сведем до минимум заразяването, разпространението и развитието на гъбични заболявания.

Болести по слънчогледа

Съществуват поне 30 болести, които могат да засегнат слънчогледа; за щастие само няколко от тях водят до икономически значими загуби на добив. Ето няколко примера.

·         Мана (Plasmopara halstedii), широко разпространена, ранната инфекция на разсада води до закърняване на растенията, които могат да загинат или да се влошат; тежките заразявания могат да доведат до 30 % загуба на добив.

·         Фузарийно кореново и стъблено гниене (Fusarium sp.) — все по-значима болест в Русия и вероятно в съседните региони.

·         Инфекцията с фомоза (черни петна) (Phoma macdonaldii) в ранните етапи на растежа може да намали добива с 30 %.

·         Фомопсис (сиви петна) (Diaporthe helianthi), значително ограничаваща добива болест, стъблата отслабват и се чупят, което може да доведе до 40 % загуба на добив.

·         Ръжда (Puccinia helianthin), резистентните сортове контролират ръждата под икономическите нива; въпреки това има някои признаци, че болестта се увеличава, което може да доведе до 40 % загуби на добив.

·         Склеротиния (Sclerotinia sclerotiorum), широко разпространена болест, която засяга всички части на растението, може да доведе до 60 % загуби на реколтата.

Picture2

Фунгициди

Фунгицидите са пестициди, които могат да контролират гъбичките и да предпазват растенията от болести.

Фунгицидите се класифицират по няколко начина, но като цяло действат или като защитно, или като лечебно средство.

Защитните фунгициди представляват бариера, която не позволява на гъбичките да проникнат и да увредят растителните тъкани. Те трябва да се прилагат, преди болестта да е успяла да зарази растението, а новата растителна тъкан обикновено не е защитена.

Лечебните фунгициди могат да спрат болестта, след като инфекцията е започнала или след като се наблюдават първите симптоми, но времето за прилагане е от решаващо значение. Въпреки че се наричат лечебни, вече наличните симптоми, като петна или кафяви петна, няма да бъдат „излекувани“ от фунгицида.

Фунгицидите могат да бъдат допълнително класифицирани според начина им на действие, например контактни (протектори), системни (проникващи) или трансламинарни.

Защитните фунгициди са контактни; те остават извън повърхността на растенията, като убиват гъбичките при контакт.

Лечебните фунгициди са системни; те се абсорбират през кутикулата на листата и могат да се пренасят по растението, за да унищожат гъбичните заболявания там, където имат достъп. Някои системни фунгициди могат да се придвижват само на кратко разстояние вътре в растението, докато други могат да се придвижват по цялото растение, включително по корените.

Трансламинарните фунгициди се придвижват от горната, напръскана листна повърхност към долната, ненапръскана листна повърхност.

Класификация на фунгицидите

·         Защитните представляват бариера, която не позволява на гъбичките да проникнат в растението.

·         Лечебните спират заболяването след началото на инфекцията.

Начини на действие на фунгицидите

·         Контактните фунгициди защитават само мястото, където се пръска; те не се внасят в растението.

·         Системните фунгициди се поемат и разпределят в растението чрез ксилемните съдове.

·         Трансламинарните фунгициди се преразпределят от горната, напръскана повърхност на листата към долната, ненапръскана повърхност.

Листни фунгициди при слънчоглед

Въпреки че земеделските производители обикновено не прилагат фунгициди при слънчогледа, повечето семена, отглеждани за търговската мрежа, се третират с фунгицид за защита на разсада.

Подхранването на семената, съчетано с добрата присъща резистентност на болести, каквато се среща при сортовете Nuseed, ще осигури достатъчна защита през целия жизнен цикъл на културата.

В допълнение към третирането на семената и резистентността към болести обаче продължават да се провеждат полеви изследвания, за да се установи дали прилагането на листни фунгициди може да осигури допълнително подобряване на добива и икономически ползи.

Защо листни фунгициди не се използват рутинно при слънчоглед?

Наличие на фунгициди

Един от проблемите е, че в зависимост от държавата, наборът от фунгициди, регистрирани за употреба при слънчоглед и достъпни за производителите, може да бъде ограничен.

Това се случва, защото производителите на фунгициди решават, че пазарът на даден фунгицид в дадена държава не е достатъчно голям, за да оправдае разходите за регистрация. Това е една от причините, поради които пестицидите са регистрирани за употреба в една държава, а не в друга.

Агрономически съвети

Икономическият отговор определя решението за прилагане на фунгицид; ако икономическият отговор, изразяващ се в увеличаване на добива, е по-голям от разходите за третиране — имате основание за третиране на културата.

Икономическата реакция обаче може да се определи само ако имате агрономическа информация, а надеждната агрономическа информация за икономическото въздействие на болестите по слънчогледа често е неясна или липсва.

Кратък преглед на научните изследвания по темата показва, че са проведени много опити, но в много случаи те все още не са преработени и филтрирани в практически агрономически съвети.

Понастоящем има ограничена информация за това кога могат или трябва да се прилагат листни фунгициди при слънчоглед.

Picture3

Какво ни показват изследванията?

Изследването по същество ни казва това, което бихме могли да очакваме: че болестите намаляват добива, а фунгицидите могат да намалят инфекциите.

Picture4

Едно голямо проучване в Северна Дакота, САЩ, продължило четири години, оценява ефикасността на фунгицидите и времето за борба с ръждата (Puccinia helianthin).

То показва, че с всеки 1 % увеличение на тежестта на ръждата добивите намаляват с 6,6 %. (Friskop и др., 2015 г.).

Същото проучване показва, че справянето с ръждата зависи до голяма степен от времето.

Еднократното прилагане на фунгицид във фаза R5 е по-ефективно за намаляване на тежестта на болестта, отколкото във всеки друг изследван момент.

Това може да се дължи на факта, че по-ранните приложения може да не са защитили по-късно поникващите листа, докато по-късните приложения може да са имали по-ограничено въздействие върху контрола на болестта, тъй като вече е била достигната висока степен на опасност.

В резултат на тези проучвания прагът от 1 % тежест на болестта по горните четири листа, по време на или преди фаза R5, вече е широко приет от слънчогледовата индустрия в САЩ.

Някои производители вече редовно прилагат системни фунгициди (флуксапироксад + пираклостробин) с положителни резултати за добива, достатъчни да компенсират разходите за третиране.

Диаграми за оценка на тежестта на ръждата при слънчогледа. Friskop и др. (2011 г.).

Препоръки за бъдещето

В много случаи подхранването на семената и силната резистентност към болести при сортовете Nuseed ще бъдат повече от достатъчни за справяне с болестите.

Би било неподходящо да се вземат агрономически решения въз основа на данните от едно изпитване, но се работи и доказателствата сочат, че в някои случаи е оправдано използването на листни фунгициди при слънчогледа.

Въпреки това, изследванията трябва да бъдат завършени на местно ниво и на ниво, което да даде увереност за следващите агрономически препоръки.

Тъй като производителите продължават да увеличават добива, фунгицидите, прилагани по листата, може да намерят място в агрономическия инструментариум.

Изменение на климата и растителни патогени

Въпросът за приложението на листни фунгициди при слънчогледа може да стане все по-актуален, тъй като климатичните промени продължават да оказват влияние.

Промените в климатичните условия могат да доведат до биологични промени при вредителите и болестите и да повлияят на физиологията и структурата на растенията, като увеличат уязвимостта им към вредители и болести. (FAO 2021).

Може да се окаже, че болести по растенията, които днес са с ограничено значение, утре ще станат икономически значими.