Намаляване на загубите при прибирането на слънчогледа

Засадили сте посевите и сте ги подхранвали в периода до жътвата. Сега е време да помислите как да съберете реколтата, без да останат семена на земята.

В тази статия се разглеждат някои от проблемите, за които трябва да се погрижите и да имате предвид, така че да намалите загубите при прибирането на реколтата и да получите максимални добиви, съответстващи на положените големи усилия.

Има ли приемливи загуби при прибирането на реколтата?

Почти невъзможно е да се прибира реколта от култури със стопанско значение, без да останат семена на земята.

За да няма никакви загуби, комбайнът трябва да се движи толкова бавно, че зимата ще дойде много преди да стигнете до края на насажденията.

Решението е да се постигне баланс между подходящо темпо на работа и ограничаване на загубите при прибирането на реколтата до приемливи нива.

Загуби при прибирането на реколтата от около 3 – 5% обикновено се считат за приемливи от стопанска гледна точка. При два тона реколта от културата това би означавало около 75 – 100 кг останали семена на хектар – все още доста голямо количество, но като се има предвид, че в резултат на неправилни настройки на комбайна загубите могат да достигнат 20%, е разбираемо, че загуби от 3 – 5% се считат за допустим размер.

Преди да разгледаме възможностите за намаляване на загубите при прибирането на реколтата, трябва да можем да ги измерим и да определим на какво се дължат.

Измерване на загубите при прибирането на реколтата

Проверете какви са загубите преди жътвата, като преброите семената на земята пред комбайна преди прибирането на реколтата, и отново – след комбайна.Photo 1

Това ще ви позволи да определите колко и къде са загубите.

Приблизителен ориентир: 100 семена на квадратен метър означава около 100 килограма на хектар от насажденията. Не забравяйте главите, на които има останали семена.

Коригирайте броя на семената зад комбайна с оглед на ефекта на концентрация от ширината на рязане.

Къде се получават загуби при прибирането на реколтата?

Предпоставка за успешна реколта е изборът на подходящи сортове семена за засаждане. После следва вземането на целесъобразни агрономически решения за получаване на еднородни посеви, които ще попадат по-лесно в комбайна, а това ще доведе до по-малко загуби на глави и семена и по-малко слама.

Когато жътвата е в ход, загуба на семена може да се получи на различни места. Ето защо би трябвало да се прави оценка на загубите на всяко място, за да могат да се вземат ответни мерки.

Обикновено загуби се получават на три места.

Загуби преди жътвата

В този случай има загуба или ронене на семена, преди комбайнът да събере реколтата. Възможни причини за това са птици или бозайници, които се хранят със семена, полегнали растения и глави, които впоследствие не се поемат от комбайна, или глави, които се трият една в друга при вятър, в резултат на което семената изпадат.

Photo 2

Загубите преди жътвата могат да бъдат намалени, ако сте подготвени за прибирането на реколтата, когато посевите узреят, и приключите своевременно с жътвената кампания.

Ако изчаквате семената да изсъхнат твърде много, рискът от такива загуби преди жътвата ще се увеличи. Ето защо обикновено е по-добре да пуснете комбайните при влажност от 14 – 15% и после да изсушите реколтата, ако има налични съоръжения.

Загуби от хедера

Загуби се получават при хедера на комбайна от семена и глави, които не се събират в машината. Процентът да загубите зависи от уменията на водача на комбайна, състоянието на посевите и вида на използвания хедер.

Основна цел е главите да се събират в комбайна с минимално количество слама и минимална загуба на семена поради натрошаване.

Това може да се постигне чрез повдигане на хедера на достатъчна височина, за да се поемат главите, като се намали количеството слама и се запази невредима главата, така че да премине през комбайна цяла или на малък брой големи парчета.

В една слънчогледова глава има много семена. Ако направите нужното, така че всички глави да минат през комбайна, ще намалите загубите при прибирането на тази култура.

Photo 4

Понякога параметрите на работа на хедера могат да се подобрят значително просто като се намали скоростта напред: търпението по време на жътва често се отплаща многократно.

С повечето видове хедери ще се справите с жътвата на слънчогледа, ако ги настроите правилно. Но инвестицията в специални хедери за слънчоглед си струва. Предлагат се няколко добри модела на конкурентна цена.

Загуби във вършачната система на комбайна

Когато слънчогледовите глави са събрани в комбайна, неправилната настройка на барабана, подбарабана и долното сито могат да доведат до големи загуби, тъй като семената не се отделят ефективно от главите или могат да преминат в задната част и да бъдат изхвърлени с отпадъците.

Целта е да се получи цяла, напълно овършана глава върху сламосепаратора.  Различните зърнокомбайни имат различни специфични оптимални настройки за слънчоглед, но общото правило е комбайнът да жъне с умерена скорост напред, да се работи с бавна скорост на цилиндъра, подбарабанът да бъде достатъчно отворен, да се работи с ниска скорост на въздушния поток и реколтата да се жъне, когато процентът на влажност на семената е 13 – 15%.

Скорост на комбайна Задайте скорост от около 5 – 8 км/ч, ако съдържанието на влажност на семената е ниско. После би трябвало да се работи с по-ниска скорост, за да се намалят загубите от натрошаване, а скоростта може да е по-висока, когато семената имат по-голямо съдържание на влажност.
Скорост на цилиндъра

Овършаването на слънчогледа е относително лесно. Цилиндърът би трябвало да бъде настроен на достатъчна скорост, за да се отделят семената от главата.

Високата скорост на цилиндъра може да доведе до олющване и натрошаване на семената, а горното и долното сито и класовият шнек може да бъдат претоварени с малки парчета натрошени глави.

Разстояние на подбарабана

Ако посевите са сухи, подбарабанът би трябвало да бъде широко отворен. Намалете отвора му, ако в главата остават семена след овършаването.

При повечето условия е най-добре да се намали отворът на подбарабана, вместо да се увеличава скоростта на цилиндъра, за да се получи по-пълно овършаване.

Целта е от комбайна да излизат цели глави слънчоглед без семена.

Скорост на въздуха

Слънчогледовите семена са леки, така че скоростта на въздуха от вентилатора би трябвало да е ниска. Ако скоростта е твърде висока, семената ще бъдат издухани над долното сито и, попадайки в класовия шнек, ще се върнат в цилиндъра и може да бъдат олющени.

Настройте вентилатора така, че да се създаде достатъчен въздушен поток, за да преминават отпадъците през долното сито.

Кога слънчогледът е готов за прибиране?

Слънчогледът може да бъде десикиран, което позволява по-ранна жътва. Приложете препарати за десикация, когато растенията са достигнали физиологична зрялост. Това се установява, когато задната част на главата от зелена стане жълта, прицветниците станат кафяви (етап Р 9), а влажността на семената е около 35%.

Photo 5

Най-общо, когато задната част на главата стане кафява, семената обикновено са готови за жътва.

Основни съвети за успешна жътва на слънчогледа

  • Не чакайте посевите да станат твърде сухи.
  • Не се поддавайте на импулса да жънете твърде бързо с комбайна, търпението е добродетел.
  • Поставете хедера високо, за да намалите количеството слама, преминаващо през комбайна.
  • Направете корекция на настройките, после проверете загубите след всяка промяна.
  • Използвайте хедер за слънчоглед.
  • Уверете се, че комбайните имат заземителни ремъци, които са в допир със земята, веригите обикновено вършат добра работа.
  • Редовно издухвайте праха, за да намалите риска от пожар.

Свържете се с нас за повече информация за нашите продукти.

 

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]