All Regions

Начини за контрол върху плевелите при слънчогледа

Какво представляват плевелите?

Според класическото определение „плевел“ е растение, което расте на неправилното място в неправилното време.

Всичко, което расте в насажденията и което не е отглежданата култура, включително самораслеци от предишни култури, са плевели.

Плевелите намаляват добивите и качеството на зърното, тъй като се конкурират с насажденията за ресурси. Не всички плевели обаче са равностоен конкурент. Ето защо в такива случаи е по-добре проблемът да се решава чрез управление, а не контрол върху плевелите.

Управлението на плевелите изисква да се познава по-добре биологията на отглежданата култура и плевелите и взаимодействието между тях.

Защо е нужно да контролираме плевелите?

  • Плевелите се конкурират с насажденията за ресурси, като пространство, светлина, влага, хранителни вещества и въглероден диоксид.
  • Плевелите намаляват добивите и качеството на зърното.
  • Плевелите намаляват икономическата жизнеспособност на насажденията.
  • Плевелите могат да действат като алтернативен гостоприемник на вредители или болести по растенията.

Въздействие върху добивите

Въздействието на плевелите върху добивите е различно и зависи от вида на плевела и културата – не всички плевели създават еднакво сериозни проблеми, но има няколко момента, които трябва да вземете предвид:

Ще станат ли по-конкурентни насажденията в хода на развитието си?

 

Плевелите се конкурират за влага, хранителни вещества, слънце и пространство. Когато кълновете им са малки, въздействието от плевелите се усеща по-силно от насажденията. 
Колко влага и хранителни вещества ще отнемат плевелите от насажденията? Големите или бързо разпространяващите се плевели е по-вероятно да усвояват повече ресурси в сравнение с дребните или рядко срещащи се плевели.

Плевелите ще засенчат ли разсада и ще се конкурират ли за светлина?

 

Плевелите, които обикновено имат малък или кратък растеж, вероятно ще създадат по-малко проблеми от тези, които израстват на височина или са пълзящи, особено по време на развитието на насажденията.
Бързо ли се разпространяват плевелите? Някои плевели образуват много семена. Така малка популация от плевели може да стане голяма, ако не бъде овладяна своевременно.

Често се казва, че най-успешната конкуренция с плевелите е те да бъдат изместени, като се създадат бързо растящи, здрави насаждения.

Засаждането на жизнеспособни растения е добро начало, но е добре да помогнете на насажденията през тази особено уязвима фаза – от поникването до затварянето на растителната покривка.

Принципно стопаните могат да подходят към управлението на плевелите при слънчогледа по два начина, наричани обикновено механичен и съответно химичен контрол върху плевелите.

Механичен контрол върху плевелите

Не съществува точно определение, което да описва механичния контрол върху плевелите, но най-общо казано това е всеки метод, който изключва използването на химикали.

Изброените по-долу точки описват основните начини за механичен контрол върху плевелите, приложими при промишленото производство на слънчоглед.

Ръчно премахване

 

Окопаването с мотика може да е ефективно при редови насаждения, но отнема много време, бавно е и за извършването му е необходимо да има достатъчно работници. Все пак може да помогне за справяне с изолирани проблеми с плевелите.
Обработка на почвата Оранта или други начини за обработка на почвата след прибиране на реколтата и преди засаждане на следващата култура могат да унищожат или заорат в дълбочина плевелите и техните семена и са много ефективни. Чрез тях обаче могат да бъдат извадени към повърхността пасивни семена на плевели, които да продължат цикъла на растежа си.
Горелка за плевели

Горелките за плевели, които често се използват в биоземеделието, могат да бъдат много ефективни в борбата с поникналите плевели.

При тях не се цели пълно изгаряне на плевелите, а излагането им на внезапно и силно нагряване, което променя естествените свойства на белтъка в плевела и води до загиването му.

Междуредова обработка

Обработването на почвата между растенията е ефективно при редови насаждения като слънчогледа.

Главните предимства са, че тази обработка е ефективна при вятър, когато е невъзможно да се пръска, извършва се бързо, със сравнително малко разходи за закупуване и управление и е лесна за изпълнение. 

Отрицателните страни са, че за да е ефективна, е необходимо да има подходящи почвени условия (ако почвата е твърде влажна, прорастъците могат да се вкоренят отново и да започнат да растат), не се контролират плевелите в редовете, прорастъците може да се разхвърлят и се губи ценна влага при обръщането на почвата.

Interrow Cultivations BULG

Химичен контрол върху плевелите

Хербициди

Преди всичко е добре да се разбират някои основни термини, свързани с хербицидите.

Хербицид Наричани понякога „убийци на плевели“, хербицидите са химични вещества, използвани за контрол върху нежеланите растения.
 Търговска марка Това е името на собственика или името на марката, дадено от производителя на хербицида. То се откроява на етикета на продукта или в маркетинговите дейности.
Активен компонент Често посочвано като съкращение „а. в-во.“, това е активното вещество или вещества в хербицида, които имат токсично действие спрямо плевелите.
Селективни хербициди Действат върху конкретни видове плевели, без да вредят на насажденията.
Неселективни хербициди Действат върху всички или почти всички растения, включително отглежданата култура, и често се използват за пълен растителен контрол между засажданията на отделните култури.
Предсеитбени хербициди Предсеитбените хербициди се прилагат в почвата преди сеитбата на културата. Те могат да се влагат механично в почвата.
Хербициди преди поникване Хербицидите преди поникване се прилагат преди поникването на плевелите от почвата.
Хербициди след поникване Хербицидите след поникване се прилагат след поникването на плевелите от почвата.
Почвени хербициди Прилагат се в почвата и се усвояват от корените или филизите на поникващите плевели.
Листни хербициди Най-общо това са хербициди, които се прилагат след поникването върху надземната част на растението. Те могат да бъдат пренесени (чрез системите) из цялото растение или да останат на определено място (контакт).
Остатъчни хербициди Те остават върху повърхностния слой на почвата или в него, като за определен период от време унищожават плевелите, които растат в зоната на хербицида. Продължителността на действието им зависи от редица фактори, обикновено най-вече валежите от дъжд.

Стопанско използване на хербицидите

Хербицидите могат да осигурят икономически ефективен контрол върху плевелите, ако се използват правилно, но за да действат хербицидите, трябва да обърнете внимание на подробностите.

Ефективна агрономия на културата Това включва подходящи сеитбени норми и разстояние между растенията, подходящи семенни легла, правилно избрана дата за директна сеитба, правилно използване на торовете и добра защита срещу вредители и болести.
Вид на почвата Може да не е препоръчително използването на взаимодействащи с почвата хербициди, когато органичните вещества в почвата са над 10%, тъй като те блокират хербицида.
Окрупнени семенни легла Това помага за по-добро разпръскване и подобрява бързото и равномерно покълване на плевелите
Влажни семенни легла Фактор, благоприятстващ кореновия растеж на плевелите близо до повърхността, което води до ранен контакт между корените и хербицида.
Метеорологични условия

Валежите отмиват хербицидите към зоната на корените. Бързо растящите плевели са по-податливи на хербициди, но продължителните валежи могат да доведат до размиване.

Влажният и топъл въздух подобрява действието на листните хербициди. Сланата, ниските температури, сушата или сухите ветрове може да се отразят на ефективността на хербицида и да увеличат риска от увреждане на посевите.

Прилагане на хербициди

Използването на правилното количество за пръскане, малкият обем вода (под 200 л/ха) ускорява работата, но води до по-ниска ефективност, ако не се извършва правилно.

Малките обеми осигуряват контрол върху малките плевели с отворена растителна покривка, високите обеми подобряват контрола върху плевелите в гъсти насаждения или гъсти популации от плевели, високото налягане подобрява контрола върху плевелите в гъсти насаждения, тъй като „натиска“ разпръснатото количество в насажденията.

Огънатите струйници дават добри резултати, особено върху неравни семенни легла.

Подменяйте струйниците редовно.

 

Хербицидна технология за слънчоглед

Наред със стандартните хербициди за прилагане преди и след поникване сега стопаните разполагат с технологията Clearfield®, Clearfield® Plus и Express®.

При тези хибриди се използват обичайните техники за растителна селекция и се разработват сортове слънчоглед, които са устойчиви на хербицидите, съдържащи имидазолинони и сулфонилурея, докато традиционните сортове слънчоглед са чувствителни към тях.

По този начин става възможно да се провежда ефективен и надежден целосезонен контрол върху плевелите, който обхваща широк спектър от широколистни и тревисти плевели, включително синя китка.

Herbicide Definitions BULG