All Regions

На фокус: агрономически практики за по-високо маслено съдържание и качество на слънчогледа

Добивите на слънчоглед от отделните масиви и в рамките на един масив са различни. Стопаните и агрономите трябва да се опитат и да разберат на какво се дължат тези разлики и да отстранят причините, когато това е възможно.

Днес ние сме погълнати от все по-сложни системи за наблюдение и интелигентно земеделие, но понякога е добре да се върнем към основните правила.

В тази статия си припомняме някои от тези основни принципи на агрономството, които ни помагат да подобрим рентабилността и резултатите от нашите слънчогледови насаждения.

Доброто агрономство започва от предходната култура

За да сме по-точни, то започва от всички култури, отглеждани преди това на тази площ. В по-малка или по-голяма степен, всички те оказват влияние върху състоянието, структурата и плодородието на почвата, вредителите или болестите, кога и как можете да садите и т.н.

Като управляващ насажденията/стопанин, вие сте наясно с това и имате представа за управляваната от вас земя.

Разбираемо е, че често посвещаваме времето си на извършваните дейности, но излизането на терен и обикалянето на полето, забиването на крак в почвата тук-там и изкопаването на дупки наистина помага за получаване на полезна информация за вашата земя.

Правата лопата е основен инструмент за всеки агроном наред с термометъра за почвата, pH-метъра, острия нож и пенетрометъра на почвата (но те може да са скъпи, с шиш за месо или подобен инструмент все пак може да придобиете представа за проблеми с уплътняването).

Ако забележите проблеми с насажденията, отидете и проучете, изкопайте дупки и разгледайте профила на почвата. Като се има предвид, че съществена и важна част от растението е под земята, не трябва да ни изненадва фактът, че причината за много от проблемите над земята може да се намери в това, което се случва под земята.

Създаване на посеви

Независимо дали извършвате оран и култивирате, просто обработвате с дисков култиватор, или прилагате директна сеитба, има няколко основни принципа, които трябва да спазвате.

Избор на семена

Изборът на подходящи семена е на едно от първите места в списъка, когато искаме да подобрим добивите и масленото качество.

Ако започнете със семена с малък генетичен потенциал за добиви, наистина няма значение какво правите с насажденията, не е налице вродена способност за добиви.

За да получите добри резултати от насажденията, трябва да вложите добри материали. Хибридните сортове слънчоглед дават добри резултати при системи без оран, с минимална или традиционна обработка.

Висококачествените хибридни семена с технологии за толерантност към хербициди, като признак Clearfield®, Cleafield®Plus и Express®, са много добра отправна точка.

Селекционерите произвеждат хибридните семена чрез кръстосване на два различни сорта, като полученият нов хибриден сорт е жизнеспособен, има силен растеж, по-жизнеспособен е от двата родителски сорта и дава по-големи добиви.

Жизнеспособността може да се разглежда като растения, които ще продължат да дават добри резултати при все по-тежки условия, както е показано на долната графика.

ArticleChart Growing Conditions Bulgaria

Nuseed произвежда голямо разнообразие от висококачествени хибридни сортове слънчоглед за използване в хранително-вкусовата промишленост и маслодайни хибридни  сортове слънчоглед с високо съдържание на олеинова и линолова киселина, с технологии за толерантност към хербициди.

Оптимални растителни популации

Важно е да се постигне подходяща гъстота на растенията (растителна популация), за за се получат оптимални добиви, като има два момента за постигане на подходящ брой растения на площта.

 1. Избор на оптимална растителна популация

Ако растенията са разположени много раздалечени едно от друго, то тогава няма покритие с листа на цялата земя и не се улавя цялата налична за фотосинтеза светлина.

Ако гъстотата на растенията се увеличи, за да може да се улавя цялата слънчева светлина, тогава ще има положително нарастване на добивите.

С намаляването на пространството между отделните растения съседните растения започват да си влияят помежду си (известно като вътревидова конкуренция) и добивите от отделното растение намаляват, въпреки че общите добиви от насажденията се увеличават.

Photo 2

Това се дължи на факта, че макар отделните растения да не достигат пълния си потенциал, насажденията използват по-ефективно ограничаващите растежа фактори, и е валидно в особена степен за ефективното използване на слънчевата светлина и способността на растителната покривка да улавя повече светлина при по-големи растителни популации.

Въпреки това с нарастването на популацията увеличаването на добива започва да намалява до достигането на плато, когато по-нататъшното увеличаване на добива от растителната популация е невъзможно.

От биологична гледна точка оптималната растителна популация е достигната в момента, в който започва платото, но на практика оптималното ниво е по-ниско предвид разходите за семена.

Определянето на оптималната растителна популация е трудно, но предвидливо сортовете Nuseed се доставят с посочен препоръчителен брой на растенията на хектар.

ArticleChart Plant Population Bulgaria

 1. Постигане на желаната популация при садене.

Обикновено, но невинаги, при слънчогледа се прилага прецизна сеитба.  За да се получи желаната растителна популация, е необходимо семената да бъдат поставени на подходящото разстояние едно от друго, познато като междуредово разстояние.

Има няколко начина да се изчисли междуредовото разстояние, но най-лесният е да се изчисли дължината на ред от един хектар и да се раздели на целевата растителна популация.

Пример:

 • Дължината на ред от един хектар е един хектар, изразен като 10 000 кв.м., разделен на ширината на един ред.
 • Например 10 000 м ÷ 0,75 м = 13 333 м.
 • Дължината на един хектар ред в този случай е 13 333 м.
 • После разделяме дължината на ред от един хектар ред на целевата растителна популация.
 • Например 13 333 м ÷ 60 000 = 0,22 м или 22 см.

Това означава, че ако регулирате вашата сеялка да поставя семена на разстояние 22 см на редове с ширина 75 см, ще получите растителна популация от 60 000 семена на хектар.

Настройка на сеялката

Има много различни видове машини, използвани за засаждане на слънчоглед, поради което не би било възможно да разгледаме всеки един от тях в тази статия, но има няколко общи въпроса, които трябва да имаме предвид.

 • След като сте направили един ред, за да определите желаната скорост и дълбочина на засаждане, приложете същата настройка на всички редове, така ще получите еднакъв резултат по цялата ширина на машината.
 • Не садете твърде дълбоко или твърде плитко: при твърде дълбоко засаждане може да се забави показването над почвата, а при твърде плитко – семената може да не поемат достатъчно влага или да бъдат увредени от остатъчни хербициди.
 • Не засаждайте твърде бързо: една от най-честите причини за неравномерно създаване на посеви е твърде бързото засаждане, тъй като семената изпадат или не се поемат от засаждащия механизъм.
 • Напълнете всички бункери за семена, така можете да видите, ако някоя секция не работи нормално: всички те би трябвало да се изпразват с еднаква скорост.
 • Проверявайте сеялката от време на време и калибрирайте отново, когато сменяте сортовете или партидите семена.
 • Понижете налягането в гумите, за да намалите сплъстяването на почвата, особено на редовете в близост до колелата.

Photo 3

Подхранване

Подхранване на посевите

Навярно вторият фактор с най-голямо влияние върху добивите и масленото качество след генетичните свойства на семената е храненето и тук има няколко момента, които трябва да се помнят при планиране на торенето.

 • Вземането на проби от почвата, за да се определи наличието на фосфор и калий, е полезно за целевото торене.
 • При определяне на внасяното количество азот трябва да се вземат предвид предходната култура, видът почва и очакваният добив.
 • Азотът се поема в големи количества и е от съществено значение за много растителни процеси.
 • Недостигът му намалява добивите от посевите.
 • Прекомерното количество азот може да намали масленото съдържание и да се отрази на масленото качество, включително по-малко съдържание на протеин и олеинова киселина.
 • Слънчогледовите семена са чувствителни на торове, така че се стремете да ограничавате количеството, поставяно в близък контакт със семената при засаждане.

Поддържане на зелената листна площ

Вредители и болести

Добивите зависят от ефективното улавяне на светлината от растителната покривка. Вредителите и листните болести могат да намалят добивите, като намаляват фотосинтетичната способност на растителната покривка.

Когато листата умират в резултат на болест, те се свиват и започват да се огъват и голяма част от слънчевата енергия преминава през растителната покривка и се губи.

Това намалява процента на увеличаване на добивите и може да съкрати периода на формиране на добива.

Вредителите по листата също намаляват листната площ със същия ефект, но освен това те правят растението податливо на вторична инфекция.

Поддържането на зелени листа през периода на формиране на добива е важно, като пръскането в подходящото времето помага за запазване на листната площ, особено на горните листа, до завършване на формирането и наливането на семената.

Редовното наблюдение на посевите за установяване на появата на вредители и болести, съчетано с познаване на начините за оценяване на проблема и на степените, позволява на земеделските стопани да вземат информирани решения за контролни мерки.

Управление на растежа на посевите

Принципите на практическото агрономство и успешното фермерство всъщност представляват правилно прилагане на основните правила, разбиране на това, което искате да постигнете, определяне на целите, оценка на напредъка, адаптиране на влаганите материали и последващо наблюдение и извличане на поуки от процеса.

Свържете се с Nuseed за повече информация относно продукти им.