All Regions

През 2017 г. Слънчогледът Жъне Небивал Успех в България, Молдова, Румъния и Украйна

Производството на слънчоглед в България, Молдова, Румъния и Украйна отбелязва още една силна година, а производителите продължават да инвестират в нови сортове и техники, за да постигнат максималното при отглеждането на културите благодарение на своите естествени предимства.

Украйна е най-големият производител на слънчогледово семе в света. Очаква се реколтата за 2017 г. да достигне 14 милиона тона, с добив от 2,1 тона/хектар. Това е увеличение на производството от 230% за последното десетилетие, като по онова време добивът нараства със 75%. Очаква се около 85% от 5,2-та милиона тона олио, което ще бъде произведено от украинската реколта през 2017 г., да бъде изнесено¹.

България и Румъния са най-големите производители на слънчогледово семе в ЕС. Прогнозите на Европейския съюз показват, че през 2017 г. се очаква българското производство на слънчоглед да достигне два милиона тона, което е най-високата стойност през последните 24 години и увеличение от 16% в сравнение с 2016 г. Добивът на слънчоглед се е повишил над два пъти през последните десет години според изчисленията на Организацията на ООН за прехрана и земеделие.

От Министерството на земеделието на САЩ очакват румънското производство на слънчоглед през 2017 г. също да достигне около два милиона тона, като добивът също ще се удвои до почти 2 тона/хектар².

При молдовското производство на слънчоглед се очаква лек спад от 750 000 тона през 2016 г. до 720 000 тона през 2017 г. поради леко намаляване на засадените площи. Но през последното десетилетие площите със слънчоглед в Молдова са се утроили до над 500 000 хектара, докато добивът се е удвоил³.

И четирите държави разполагат с плодородна земеделска земя, като на територията на Украйна се намират около една трета от най-плодородните черноземи в света, позволяващи успешното отглеждане на широка гама култури. Средностатистическите земеделски стопанства в България и Румъния са сред най-малките в ЕС, но това прикрива развитието на по-големи структури с по-търговска насоченост, отглеждащи култури за местна консумация и за износ. Използването на най-новите хибридни технологии и техники на отглеждане в тези по-големи стопанства в целия регион ще позволи на много производители да постигат добив и качество, съизмерими с тези в Западна Европа и Северна Америка.  Със своето изобилие или с плодородната обработваема земя България, Молдова, Румъния и Украйна имат добра позиция да снабдяват европейските и световните пазари с първокласен слънчоглед за ядене и нисколинолов и високоолеинов слънчоглед.

 

Тъй като търсенето на храна в целия свят расте, България, Молдова, Румъния и Украйна имат добра позиция да снабдяват световните пазари със слънчоглед и други култури.

Източници:

¹ http://www.blackseagrain.net/novosti/ukraine-harvested-40-of-sunflower

² https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Oilseeds%20and%20Products%20Annual%20Report%20_Bucharest_Romania_4-25-2017.pdf

³ http://www.apk-inform.com/en/harvest/1083760#.Wed4WGhSwak

[EK1]This sentence almost repeats the previous one, the client might want to delete it (see source).