Световни тенденции в производството на сорго

Соргото е петата най-произвеждана зърнена култура в света. Интересът към отглеждането на тази култура се увеличава непрекъснато заради присъщата ѝ поносимост на суша, кратък вегетационен период и относително ниски производствени разходи.

Повече за соргото

Соргото е род тревисто растение, подобно на вид на царевицата за зърно. Отглежда се както за фураж за храна на животни, така и като зърнена култура за храна на хората.

Един от видовете сорго, наречен култивирано сорго (Sorghum bicolor), е важна култура, отглеждана на много места по света. Той има много различни приложения, включително като зърнена храна или соргов сироп, храна за животни и в производството на алкохол и биогорива.

Как се отглежда соргото?

Сорго за зърно може да се отглежда подобно на царевицата, като се използват садачни машини за царевица за дълбочина 2 – 5 см и популация от 50 000 до 300 000 семена на хектар в зависимост от редовото разстояние и плодородността на почвата.

Соргото е топлолюбиво. За да се получат максимални добиви, средната температура трябва да е над 25°C, като културата вирее отлично при дневни температури над 30°C, които са изпитание за много други култури в умерения пояс.

Отрицателната страна е, че по-продължителните нощни температури под 13°C могат да се отразят сериозно върху възможните добиви от културата, което ограничава местата и периодите за отглеждане.

Соргото е конкурентно растение, особено когато бъде засято в тесни редове, и успешно надделява в конкуренцията с плевелите.

Корените на растението образуват и отделят химично съединение, наречено сорголеон, което потиска растежа на околните плевели като естествен хербицид.

Къде се отглежда сорго?

Над 90% от световното производство на сорго според засятата площ се пада на развиващите се държави, главно в Африка и Азия.

Първото място по производство на сорго в момента заема САЩ с годишно количество около 9 млн. тона, следвана от Нигерия (6,9 млн. тона), Етиопия (5 млн. тона) и Мексико (5 млн. тона), Индия (4,5 млн. тона) и Китай (3,6 млн. тона).

Производството по държави е възможно да се промени, тъй като стопаните, най-тежко засегнати от климатичните промени и намаляването на дъждовете, смятат да заменят царевицата с устойчивото на суша сорго.

Graph 1 BG

Graph 2 BG

Колко сорго се отглежда?

Прогнозата на МЗ на САЩ е световното производство на сорго да достигне ок. 59 млн. тона през 2019 г.

През последните седем години световното производство варира между 57 и 66 млн. тона.

Между 2013 и 2015 г. световното търсене на сорго се увеличи значително до голяма степен в резултат на търсенето от Китай: страната започна да купува сорго от САЩ, за да го използва като храна в животновъдството вместо местно отглежданата царевица.

След 2015 г. световното търсене и съответно производство спадна до настоящите си равнища.

Graph 3 BG

Бъдещето на соргото

Има редица аспекти, които може да окажат влияние върху бъдещото използване, търсене и производство на сорго. Ето няколко основни момента.

Търсене

 

В световен план се очаква Китай да бъде основен фактор в търсенето на сорго, тъй като културата започва да се използва повече във фуражния сектор на страната като по-евтин заместител на царевицата. 

Понастоящем над 80% от соргото, внасяно в Китай, се използва за производството на животински фураж.

Климатични промени

 

Соргото има много по-висока (3 пъти) поносимост на суша в сравнение с царевицата.

Възможно е производството на сорго да се увеличи в регионите, засегнати от засушаване в резултат от климатичните промени.

Соргото има по-малко съотношение листа/корени в сравнение с други култури.

То има мощна коренова система, по-малка устица, дебел восъчен налеп и специални клетки на листата, улесняващи затварянето им при неблагоприятни външни условия, благодарение на което растението поема вода и я задържа по-ефективно.

Не съдържа глутен

Вследствие на зачестилото диагностициране на заболяването целиакия пазарът на безглутенови храни отбелязва растеж.

Соргото е основен компонент на безглутеновите храни.

Здравословна храна

Соргото е цяло зърно с още редица хранителни предимства.

Соргото има ядлива обвивка (за разлика от други зърна) и запазва повечето от хранителните си вещества.

Лечебни свойства

Някои видове сорго имат високо съдържание на антиоксиданти, за които се счита, че допринасят за намаляване на риска от рак, диабет, сърдечно-съдови заболявания и някои неврологични болести.

Восъчната обвивка на зърната сорго съдържа съединения, които може да имат положителен ефект върху сърдечното здраве на човека.

Не съдържа ГМО Соргото се селекционира, като се използват хибридни семена, и не съдържа признаци, въведени посредством биотехнологии, което е важен фактор на някои пазари.
По-високи добиви

В световен мащаб добивите от сорго са по-ниски от възможните.

Средният добив от сорго често е под 2 тона/ха.

С подобрените сортове и агрономски практики вече е лесно да се получат добиви от 5 – 6 тона/ха, като са постигани добиви, надхвърлящи 12 тона/ха.