Сеитбена норма и разстояние при слънчогледа: могат ли земеделците да коригират параметрите на засаждане, за да подобрят добива?

Посявате семена и събирате реколтата, посявате повече семена и получавате по-голям добив, посявате твърде много семена и добивът започва да намалява.

В тази статия са разгледани някои от взаимодействията и механизмите, свързани със сеитбената норма, и се препоръчват начини за подобряване и запазване на оптимални добиви.

Photo 1

Сеитбени норми

Влаганите семена са скъпа инвестиция: при слънчогледа семената представляват около 30% от променливите разходи, така че е важно да се прилага правилна сеитбена норма.

Определете правилната сеитбена норма и ще спечелите чрез:

 • оптимизиране на добивите;
 • постигане на целта за качество на продукта;
 • ефективност на разходите за вложени материали;
 • избягване на усложнения при жътвата.

Но има и „полеви фактори“, които може би също да е добре да се коригират, като например:

 • конкретните почвени условия за вашата площ;
 • метеорологичните прогнози за предстоящия сезон;
 • ранна или късна сеитба.

Nuseed може да ви препоръча подходяща сеитбена норма за избрания сорт въз основа на данните от изпитването на сортовите характеристики, особеностите на пазара и конкретните особености на региона и климата, в които отглеждате слънчоглед. Полезно е обаче да се разбират принципите, определящи сеитбената норма.

Какво трябва да знаем за сеитбената норма

Принципно има два начина да определите количеството семена за засаждане: в брой или като маса.

Засаждане на семена под брой се използва, когато за засаждането на семената се използва сеялка за точна сеитба. При нея семената се поставят на равно разстояние от помежду си.

Засаждане на семена според масата им е по-подходящо, когато засаждате с дозираща секция. При нея семената се пускат или подават от дисковете на плуга.

Който и начин да прилагате, първото решение, което трябва да вземете, е каква растителна популация, или „целева растителна популация“, искате да създадете.

Целева растителна популация

Целевата растителна популация, посочвана обикновено като брой растения на хектар или квадратен метър, е броят растения, които са се вкоренили и растат на полето. Това е важно за икономически оптимален добив и качество.

При изпитванията на Nuseed е установена крайната растителна популация, която ще даде икономически оптимално качество на семената и добив за даден сорт.

С увеличаване на растителната популация се засилва конкуренцията между растенията и намалява индивидуалният добив от растение.

Въпреки това обаче добивът на хектар ще се увеличи, тъй като общността от растения може да използва по-ефективно ресурсите.

Това е от особена важност за способността на растителната покривка да улавя светлината.

С нарастването на популацията увеличаването на добива започва да намалява и е невъзможно да се постигне по-нататъшното увеличаване на добива от нея.

Гъстотата на растенията се отразява на разпределението на асимилатите. При по-голяма гъстота обикновено се получава по-малък дял на репродуктивния компонент или съхранението за отделно растение.

Целта при слънчогледите са репродуктивните компоненти като продаваем продукт.  Ето защо постигането на оптимална растителна популация е много важно.  Ако бъде надхвърлена оптималната растителна популация, ще се получи семе с по-малка големина.  При растителна популация под оптималната се губи ценното качество – еднородни по големина пити.

Ако отрицателният ефект от разпределението извън икономическия компонент не бъде балансиран от предимствата на по-голям брой растения на хектар, то тогава от един определен момент нататък добивът също ще спадне.

PlantYield BULG

Другите последици от гъстите посеви, които трябва да бъдат отчетени, са:

 • предимството от синхронизираното и ускорено узряване – при по-редките растителни популации се получават пити с по-голям размер, които узряват по-бавно;
 • неблагоприятният ефект от по-голямата конкуренция между растенията под формата на отслабване на стеблото или корените – това е важно в по-слънчевите или сухи площи, където здравите стъбла и силните корени са от съществено значение.

Кълнене

Не от всички засадени семена ще се развият растения. Малък процент няма да покълнат поради това, че семето е увредено, безплодно или болно.

Продаваните семена са с гарантиран висок процент на кълняемост. Икономически неизгодно е да се сеят всякакви семена, а само семена с висока кълняемост и жизнеспособност, като доставяните от Nuseed.

Важно е да се провери и датата на опаковката на семената, тъй като процентът на кълняемост започва да спада при старите семена, особено ако са били третирани.

Полеви фактор

Отразява факта, че на някои места засетите семена не се развиват в растения поради неподходящи условия на почвата – твърде суха, влажна, студена и т.н.

До известна степен полевият фактор зависи от вашата преценка и опит. Вие преценявате какъв марж да предвидите за полски загуби поради неблагоприятни условия в площите за засаждане.

Ако условията не са добри и очаквате само 50% от семената, които покълнат, да се вкоренят, вашият полеви фактор е 0,5.

Ако условията са добри и очаквате 90% от покълналите семена да се вкоренят, вашият полеви фактор е 0,9.

Растителната популация е още по-важна при по-късно засяване на пролетните култури.

Предимството от увеличаване на сеитбената норма може да бъде по-ранното постигане на 100% покритие на почвата, последвано от бързо повишаване на индекса на листната площ и създаване на условия за възможно най-много и бързо поглъщане на слънчева енергия.

При късна сеитба това може да бъде много ценно.

Nuseed ще ви даде съвет относно сеитбената норма, но не забравяйте, че за оптимални резултати трябва да прилагате това, което знаете за вашите площи и сезонни фактори, за да коригирате нормата според условията на почвата.

Наличната влага е от особено важност.

Изчисляване на сеитбената норма в маса

Сеитбените норми в маса на хектар могат да се изчислят с помощта на следната формула:

Сеитбена норма (кг/ха) = Целева растителна популация (брой/м2) × маса на хиляда семена (г)
Кълняемост (%) × полеви фактор

Целева растителна популация

В информационния лист, получен от Nuseed, ще намерите информация за целевата растителна популация за избрания сорт.

 • За сортовете, използвани в хранително-вкусовата промишленост, този показател често е между 40 000 и 55 000 растения/ха, което прави 4,0 – 5,5 растения/м2.
 • При маслодайните сортове той може да е по-висок – от 55 000 до 65 000 растения/ха или 5,5 – 6,5 растения/м2.

Маса на хиляда семена

Сортовете и партидите семена от даден сорт имат различна маса на семената, ето защо сеитбената норма трябва да се изчисли за използваната от вас партида семена, която се посочва в грамове.

Кълнене

Сортовете Nuseed се продават с гарантирана минимална кълняемост от 85%.

Полеви фактор

Обикновено може да очаквате 10% загуби при добри условия, което представлява полеви фактор от 0,9. При по-лоши условия загубата може да е 20% по време на вкореняването, което представлява полеви фактор от 0,8.

Разгледайте внимателно таблицата за сеитбената норма за вашия сорт и направете корекции за загубите при вкореняването, които може да очаквате в резултат на особеностите на вашата площ и сезонните фактори.

YieldComponents BULG

Изчисляване на сеитбената норма в брой семена

След като определите сеитбената норма с оглед на целевата растителна популация, показателя за кълняемост и вашия полеви фактор, ще трябва да изчислите вътрередовото разстояние.

Има няколко начина да се изчисли вътрередовото разстояние, но най-лесният е да се изчисли дължината на ред от един хектар и да се раздели на целевата растителна популация.

Дължината на ред от един хектар е един хектар, изразен като 10 000 м2, разделен на ширината на един ред (напр. 75 см).

 • Например 10 000 м ÷ 0,75 м = 13 333 м.
 • Дължината на един хектар ред в този случай е 13 333 м.
 • После разделяме дължината на реда от един хектар на целевата растителна популация (напр. 60 000 растения на хектар).
 • Например 13 333 м ÷ 60 000 = 0,22 м или 22 см.

Това означава, че ако регулирате вашата сеялка да поставя семена на разстояние 22 см на редове с ширина 75 см, ще получите семенна популация от 60 000 семена на хектар.

Разстояние между растенията

Разстоянието между растенията обикновено е определено и фиксирано от хедера на комбайна, а сеялките са конструирани така, че да се монтират към тази конфигурация.

Следователно много от сеялките за слънчоглед са конструирани за широчина на реда от 70 – 75 см.

Обикновено за растителна популация от 50 – 60 000 растения това означава, че те са на разстояние 22 – 26 см едно от друго по дължината на реда и на 75 см от съседния ред.

В идеалния случай растенията са на еднакво разстояние от съседните, като по този начин всяко растение получава еднакво пространство за растеж.

В таблицата по-долу са показани вътрередовите разстояния между семената за различни ширини на реда и растителни популации, като се подчертават конфигурациите, при които се получава почти еднакво пространство за всички растения.

Това може да се постигне със сеялки, конструирани за ширина на реда от 40 – 55 см, което е твърде близко за сеялка за точна сеитба (няма ограничение за доближаването на сеялните секции), но е постижимо със сеялки от конвенционален тип.

  Ширина на реда (см)
  30 40 45 55 75 90
Растения/ха Разстояние между семената в реда (см)
40 000 83,3 62,5 55,6 45,5 33,3 27,8
45 000 74,1 55,6 49,4 40,4 29,6 24,7
50 000 66,7 50,0 44,4 36,4 26,7 22,2
55 000 60,6 45,5 40,4 33,1 24,2 20,2
60 000 55,6 41,7 37,0 30,3 22,2 18,5
65 000 51,3 38,5 34,2 28,0 20,5 17,1

 

Свържете се с нас за повече информация за нашите продукти.

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]