Created with Sketch.

Хибриди сорго

ХРАНИТЕЛНА РАВНОСТОЙНОСТ С ПО-МАЛКО РЕСУРСИ

Соргото е култура с висока енергийна стойност. Тя е устойчива на суша и се нуждае от около 1/3 по-малко вода за същата енергийна и хранителна стойност в сравнение с царевицата. Тази култура е много подходяща за сухи или неплодородни площи. Постоянните инвестиции на Nuseed в научни изследвания и разработки, свързани със соргото, са водещи в сектора по отношение на признаци, развитие на пазара, качество и услуги. Изберете зърнени или фуражни хибриди сорго на Nuseed.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС