All Regions

Съвети за сеялката на слънчоглед

Идеално настроената сеялка е пътят към успеха на слънчогледа. Голяма част от потенциалните добив и качество на слънчогледовите полета се задават дълго преди жътвата, в момента, в който семето се полага в земята. Така че какво могат да направят стопаните, арендаторите и операторите на трактор/сеялка, за да гарантират, че осигуряват на техните посеви възможно най-добрия старт?

Photo 1

Използвайки прецизна сеялка за сеитба на слънчоглед обикновено се счита за оптималния начин за осигуряване на идеална основа на посева. Когато работи в добре подготвено семенно легло, този вид сеялка е идеалният инструмент за гарантиране, че слънчогледовите семена са засети не само на правилната дълбочина, но също и на много точно отстояние.

Това означава, че всяко растение разполага с еднакво пространство и поради това има еднаква площ за вкореняване в почвата, за равномерно покълване на семената и ранен растеж. Докато расте, всяко растение ще има също и еднакво пространство над почвата, в което листата му могат да улавят слънчева светлина, допълнително помагайки за увеличаване на добива до максимум. Това са факторите, които дават на всяко растение равен шанс да постигнат максималния си потенциал за добив, по отношение на размер на питата и брой семена.

СЪВЕТ ОТ АМАЗОНЕ

Марио Веселс, продуктов мениджър за технологии за прецизна сеитба към Амазоне, посочва, че основната част от прецизните сеялки се продават главно с мисъл за царевица и са оборудвани да отговарят на тази култура, с машини, като например сеялката Пресеа на фирмата, е необходимо да смените само разделителния диск, за да ги подготвите за работа със слънчоглед.

„Слънчогледите не се развиват добре в сбита почва и кълняемостта на семената също е много различна от тази на царевицата. Съответно, добрата и равномерна почвообработка и подготовката на семенното легло са крайъгълният камък за оптимално покълване в нивата. Като правило значително по-малко растения покълват в сравнение с царевицата. Също така има тенденция междуредието да е по-голямо в страните от Източна Европа, с обикновено 75 см в Унгария и 70 см в Русия и Украйна, докато във Франция то обикновено е 50 см или 60 см.“

И така, за тези, които използват прецизна сеялка, за да сеят слънчогледовите си култури, от огромна стойност е да се уверят, че използваната машина е била подготвена правилно преди началото на сеитбата, така че способността ѝ да засява равномерно семената да е увеличена до максимум. Отделянето на известно време за настройка на машината преди навлизане в нивата ще се изплати през сезона и, в крайна сметка, в резултата от жътвата.

НАСОКИ ОТ ВЕДЕРЩАД

Photo 31

Според Ларс Тилен, от производителя на прецизните сеялки Темпо – Ведерщад, успешната сеитба на семена със заострена форма, каквито са слънчогледовите, обикновено е малко по-сложна отколкото тази на кръгли семена, като царевичните и соевите.

„Но както и при всички едри семена от този тип, по-високото качество – по отношение не само да отглеждането, но също и на равномерния размер, форма и еднаквост на обработването на семената – ще предизвика голяма разлика в успеха, с който те покълват след сеитба.“

„Ако семето е обработено, доста често то е леко лепкаво – когато го докосвате с ръкавиците си, то че полепва по тях,“ каза той.

„В тази ситуация добавянето на препарат против слепването на семената може да спомогне за гарантиране на равномерния поток на семена от сандъка и през измерващата система до семеизсяващите ботуши.“

„Семето с добро качество трябва също да е възможно най-чисто, но се опитайте да гарантирате, че когато пълните сандъка за семе на сеялката не може да навлиза друг чужд материал – като парчета от торбите за семе.

Типичните сеитбени норми в главните страни, отглеждащи слънчоглед в Източна Европа, са около 60 000 семена/ха,“ отбелязва г-н Тилен.

„Обикновено има три ключови компонента за които да внимавате, за да накарате сеялката да работи отлично: налягането (вакуума) в измервателния уред за семе, разделителните дискове и размера на отворите в семеизсяващия диск.“

 „По отношение на самата сеялка, може би най-основната точка за успеха е гарантирането, че използвате правилния семеизсяващ диск.“ Колкото по-тежко е семето – измерено посредством теглото на хиляда зърна/семена – толкова по-големи отвори в диска са необходими. Дисковете на сеялката Темпо на Ведерщад са във всеки празен капак, като показания на снимката.

Изпробвайте сеялката със семето, което ще се използва преди началото на сеитбата. Това се прави лесно с модерните сеялки, оборудвани с електрическо задвижване. Същевременно се уверете, че изхвърлящата система на всеки семеизсяващ диск, която отстранява семето от всеки отвор в диска, работи правилно. Някои сеялки имат алармена система за запушени отвори и ако е така с Вашата машина, уверете се, че тя работи правилно.

„На-лесно е да се уверите, че регулируемите компоненти са настроени правилно е налягането в измервателния уред за семена. Проверете ръководството за експлоатация и равномерното полагане на семената след работа в нивата, и регулирайте оборотите на вентилатора, ако е очевидно, че семената не са разпределени с едно и съща скорост като постъпателната скорост на трактора.“

Когато сеете в полето, проверяването на полагането на семената на равни интервали е добра практика и трябва да се взема под внимание точната дълбочина, както и отстоянието, каза г-н Тилен.

Photo 5

„Повечето наши клиенти, сеещи слънчоглед, целят дълбочина на сеене от 4-5 см. Важно е да проверявате отстоянието между семената и дълбочината все така често, особено в нови ниви и видове почва. Добър оператор на сеялка, който редовно проверява, ще е с кални колене и ръкавици!“

Photo 6

„Но при все че осигуряването на добра дълбочина е важно, се уверете, че не прилагате прекалено голяма сила надолу, тъй като това ще зарови семето прекалено дълбоко.“ „Уверете се също, че семенната бразда е правилно зарината – това може също да се променя в различни видове почва и равнища на влажност.“

Photo 7

Photo 8

„Същите проверки за полагане важат и за всякакви изкуствени торове и/или микрогранулирани хранителни вещества, които полагате със сеялката в същото време. При тора, разбира се, е от основно значение той да бъде положен под и отстрани на семето, така че да не може да изгори излизащия кълн, а вместо това да е достъпен за новото растение по време на растежа му. И се уверете, разбира се, че всички регулировки са направени на всички модули на сеялката.“

Photo 9

ПОМОЩ ОТ ХОРШ

Томас Молд, специалист по прецизни сеялки към производителя на Маестро – Хорш, повтаря наблягането на г-н Тилен върху важността на правилния избор на семеизсяващ диск. Той има няколко повече съвета, които да добави, за да е сигурно, че операторите извличат най-доброто от сеялките си.

„Важно е да се уверите, че семенната клапа е настроена така, че правилното количество семе да е показано на семеизсяващия диск, и че правилния плъзгащ мост, който действа като прекъсвач на вакуума, за да позволи на всяко семе да напусне диска, е монтиран и в добро състояние.“

„Уверете се, че захванатата вътре в семенния ботуш стъргалка е монтирана и в добро състояние и че външната стъргалка е настроена в правилното положение спрямо въпросното семе.“ Правилните процедури за всички тези точки са показани в ръководството за експлоатация.

Проверяването дали отделните двигатели за семе работят също е от основно значение. Регулирайте напълно калибрираните дистанционни пластини на задвижващия вал на двигателя, за да сведете до минимум необходимата за задвижване на двигателя мощност. Проверете всички електронни куплунги и кабели към задвижващия двигател на семеизсяващия модул.

„След това се уверете, че измервателния уред за семена е чист и без прах и препарат за обработване на семе и че всмукването на въздух за вакуума е свободно за всички сеещи модули.“ „Вакуумните маркучи също трябва да бъдат монтирани правилно и в добро състояние.“ Проверете дали вакуумният вентилатор е в добро състояние и без течове на масло.

„Накрая, почистете всички тръби за спускане на семето и датчиците за преброяване на семето.“ След това проверете и измерете семеизсяващите ботуши, за да се уверите, че те все още са с достатъчен диаметър, за да се справят със задачата. Проверете дали лагерите на дисковете са в добро състояние, така че да се въртят свободно. След това проверете семеулавящото колело и зариващите колела за каквито и да било повреди. Ако всичко е наред, тогава сте покрили ключовите точки от гарантирането, че сеялката Ви е готова за работа.“

ПРОЦЕДУРА ЗА КАЛИБРИРАНЕ 

Повечето модерни прецизни сеялки се управляват посредством електронен терминал, монтиран в кабината на трактора. Той също така се използва за калибриране на сеялката преди започване на работата, за да се гарантира, че машината засява желания брой семена на желаните интервали, всичко това в зависимост с постъпателната скорост на трактора. За да калибрирате машината си правилно, трябва да следвате насоките, осигурени в ръководството за експлоатация, доставено с конкретните Ви марка и модел селяка. Следващият списък се основава на съвети за сеялка Темпо на Ведерщад, но ключовите точки по-долу важат за повечето прецизни сеялки.

 1. Проучете ръководството за оператора за конкретните Ви марка и модел сеялка
 2. Проверете всички ключови компоненти, според описаното по-рано, за износване и чистота
 3. Спазвайте всички процедури за безопасност
 4. Уверете се, че вентилаторът е контролерът са изключени, преди да отваряте капака на сеещия модул
 5. Уверете се, че плъзгащият се люк е затворен, за да предотвратите изтичане на семето от сандъка
 6. Монтирайте семенна торба или съд под измервателния уред за семена
 7. Отворете капака на диска
 8. Когато сменяте диска с нов, проверявайте също изтласкващото колело, уверявайки се, че то е правилното, което отговаря на диска.
 9. Монтирайте диска и се уверете, че е заключен на мястото си
 10. Напълнете сандъка със семе
 11. Контролерът на сеялката обикновено ще е предварително монтиран с настройките за машината в завода и обикновено те не трябва да бъдат променяни.
 12. Изберете редовата секция, която да бъде калибрирана и желаната стъпка на промяна на регулировката (да речем 5%)
 13. Въведете планираната постъпателна скорост, за която извършвате калибрирането
 14. Въведете желаната сеитбена норма и броя отвори в семеизсяващия диск
 15. Изберете дали желаете да калибрирате по пространство между растенията или брой семена за площ
 16. Поставете торбата за калибриране или друг съд под изхода за семе на редовата секция
 17. Включете вентилатора и извършете процеса за калибриране, уверявайки се, че налягането е правилно (3,5KpA)
 18. Извършвайте калибрирането достатъчно дълго време, така че да бъдат подадени 200 семена
 19. Регулирайте циферблата на разделителния диск в желаната посока и повторете изпитването, докато резултатите са постоянни и правилни
 20. Излезте от менюто за калибриране на контролера и изпразнете торбата в сандъка.
 21. Когато е необходимо, използвайте същата процедура за калибриране на тор и микрогранулати
 22. Проверявайте резултатите си скоро след започване на работата в нивата и на равни интервали след това