Успехът зависи от семето

Семето е най-важният и основен елемент за една успешна реколта. Агрономическите практики могат само да подсилят генетичния потенциал на засятото семе. То е наистина предпоставката за успеха или провала на всеки посев. За да се получат най-високият добив и най-доброто качество, когато мине комбайнът, е необходимо засяване напролет с най-висококачественото семе.

„По-високите разходи за хибридно семе, ограниченият паричен поток при засяване и понякога ограничената наличност са обичайни притеснения, когато производител решава дали да избере слънчогледово семе от свободно опрашван сорт, или хибридно“, казва д-р Дьорд Барна, мениджър на Nuseed Европа по продуктово разработване. „Хибридното семе ще има значително по-висок потенциал за добив и ще бъде с по-добро качество.“

Същинският въпрос е какъв сорт, хибриден или свободно опрашван, ще даде най-добрите резултати с оглед както на производството, така и на рентабилността.

Какво представлява хибридът?

Хибридът е продукт на кръстосването между два несвързани родителя, единият определен като женски, а другият като мъжки. Самоопрашването е процес, при който цветният прашец от дадено растение попада върху близалцето на същото растение. Когато слънчогледът се самоопрашва, всяко следващо поколение с годините става все по-слабо. Това се нарича близкородствено кръстосване, или инбридинг, и след няколко поколения води до по-слаби растения, наричани самоопрашени линии. Те са дребни по размер и дават по-слаби добиви. Ако обаче две самоопрашени линии се кръстосат, новото семе е с възстановени сили и добивите от растенията, отгледани от това семе, са значително по-високи. Това се нарича хетерозисен ефект – някои белези се засилват поради взаимодействието между групите гени, получени от двете самоопрашени линии.

Характеристики на хибридния слънчоглед:

 • еднороден вид
 • силно растение
 • висок добив
 • подобрено качество на зърната
 • специфични признаци на резистентност и/или толерантност към болести

Предимства на отглеждането на хибриден слънчоглед:

 • значително по-голям добив, отколкото при свободно опрашваните сортове
 • равномерно зреене, позволяващо дейности като торене, пръскане и жътва на едни и същи етапи от развитието на растенията за най-добри резултати
 • маркетингови предимства, като еднородност и цвят, при продажбата на купувачи, водени от стандарти за качество

Какво е свободно опрашван сорт?

Това е сорт, при който семето е получено след произволно кръстосано опрашване. Опрашването на растенията на полето не се контролира, което означава, че посевите няма да са еднородни. Посевите със слънчоглед ще се различават по височина на растенията, цвят на семките и размер и форма на съцветието. Освен това растенията в рамките на едно и също поле ще зреят по различно време и това ще усложнява прибирането.

Недостатъци на отглеждането на свободно опрашван слънчоглед:

 • потенциалът за добив е значително по-слаб
 • по-нисък марж на печалбата от плодородни полета с висок потенциал
 • нееднакви съцветия, цвят на семките или зреене
 • несъответствието на стоката понижава цената ѝ
 • липсата на еднородност затруднява повече пръскането и жътвата
 • вероятното лошо качество на семето може да доведе до лошо покълване и слаби растения, неспособни да надделеят над плевелите
 • липсват признаци за проява на резистентност към болести или хербициди

„Генетичната зародишна плазма, от която създаваме хибридите на Nuseed, е най-добрата в света“, заявява Барна. „Полевите ни тестове по региони показват, че нашите хибриди имат агрономичните и добивните показатели, които могат да осигурят икономическо предимство.  А нашата работа с преработвателите и пекарите създава нова добавена стойност.“

Сравнение между слънчогледовите хибриди на Nuseed ОНИКС и свободно опрашваните сортове

 

  Хибрид Свободно опрашвано растение
Достъп до генетични признаци Сериозен Слаб
Ползи от обработката на семената и контрола на качеството Големи Само сертифицирано семе
Добив на хектар (в тонове)  3,4  2,0
% загуби поради полягане 1% 10%
Дял на първокласния добив 65% 10%
% загуби поради нееднородност 2% 25%
 
Ръст на печалбата в пъти („Оникс“ спрямо свободно опрашван сорт) 3,9

 

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]