All Regions

N4H469 CL

N4H469 CL

Този хибрид предлага предимства на стопаните със своите изключителни агрономически показатели, включително устойчивостта на синя китка 8 и системата за контрол над плевелите Clearfield. Производителите ще получат висококачествен олеинов продукт със стабилни добиви.

0%

  Ресурси

  Ако търсите повече информация за нашите продукти, моля, посетете нашия раздел с ресурси за повече информация.

  Устойчивост на семената на болести

  Синя китка: 8

  Мана: 7

  Склеротиния: 8

  Фомопсис: 5

  Препоръка за управление на семената

  Гъстота на посева (брой растения на хектар): 55.000 – 60.000

  Характеристики на семената

  Кълняема енергия: 8

  Толерантност към суша: 8

  Единство при цъфтеж: 9

  Здравословно състояние към края на сезона: 6

  Устойчивост на полягане: 8

  Агрономически показатели

  Височина на растенията (cm): 160 – 170

  Потенциал за добив т/ха: 4.3 – 4.5

  Съдържание на масло (%): 48- 49

  Clearfield®

  Clearfield® технологията е в България от 2003 г. и за този дълъг период е налице тотална удовлетвореност от всички фермери, които са я прилагали. Предвид голямото почвено разнообразие, различната степен на заплевеляване, неравномерните по време и количества валежи в страната, БАСФ България предлага технологията, която предоставя свобода в избора набългарския земеделец в зависимост от неговите конкретни условия. Clearfield® е технология, която Ви позволява да получите добри добиви дори и при силно заплевелени полета, резултат който е невъзможно да се постигне с други технологии.

  Подобни Nuseed продукти

  N4H302 E

  N4H471 CL

  NHK12M010

  N4HE115

  N4H202 E

  N4H161 CL