N5LE442

N5LE442

N5LE442 е конфекшън-маслодаен хибрид устойчив на Express® технологията. този хибрид със среднокъсна зрялост е с висок потенциал за добив и много възможности за използване от преработвателите. това ивичесто семе има добро съотношение
между ядка и шлюпка и създава гъвкавост за пазарите на храна за птици и за производителите и преработвателите.

Ресурси

Ако търсите повече информация за нашите продукти, моля, посетете нашия раздел с ресурси за повече информация.

Устойчивост на семената на болести

Склеротиния: 7

Фомопсис: 7

Препоръка за управление на семената

Гъстота на посева (брой растения на хектар): 40.000 – 50.000

Характеристики на семената

Кълняема енергия: 7

Толерантност към суша: 8

Единство при цъфтеж: 8

Здравословно състояние към края на сезона: 7

Устойчивост на полягане: 8

Агрономически показатели

Височина на растенията (cm): 140 – 150

Потенциал за добив т/ха: 3.3 – 4.9

Дължина на семената (мм): 13 – 15

Dupont ExpressSun®

Слънчогледови хибриди с признака ExpressSun® за устойчивост на трибенурон-метил хербициди, етикетирани за използване с признака ExpressSun. Тази уникална система за слънчоглед е проектирана да увеличи максимално контрола на плевелите в слънчогледовите култури, подобрявайки лекотата на производство и добива. Тази система осигурява подобрен контрол на плевелите в сравнение с конвенционалните хибриди с традиционни хербициди. TM ® Търговски марки на Corteva Agriscience и нейните дъщерни компании.

Подобни Nuseed продукти

X4428

X9767

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]