All Regions

N6LM304

N6LM304

Onyx® N6LM304 е черен, конфекшън хибрид, който е селектиран с Clearfi eld Plus® системата, която да помогне да се отглежда в полета с висока степен на заплевеляване. това е хибрид със среднокъсна зрялост, който дава на производителите висока степен
на гъвкавост. неговото голямо черно зърно и висок потенциал за добив го правят привлекателен за производители и преработватели.

0%

  Ресурси

  Ако търсите повече информация за нашите продукти, моля, посетете нашия раздел с ресурси за повече информация.

  Устойчивост на семената на болести

  Мана: 4

  Склеротиния: 5

  Фомопсис: 7

  Препоръка за управление на семената

  Гъстота на посева (брой растения на хектар): 35.000 – 45.000

  Характеристики на семената

  Кълняема енергия: 8

  Толерантност към суша: 8

  Единство при цъфтеж: 7

  Здравословно състояние към края на сезона: 9

  Устойчивост на полягане: 8

  Агрономически показатели

  Височина на растенията (cm): 165 – 185

  Потенциал за добив т/ха: 3.1 – 4.9

  Дължина на семената (мм): 18 – 20

  Clearfield® Plus

  Clearfield Plus е технология за производство на слънчоглед от следващо поколение. С Clearfield Plus управлявате риска и максимизирате добивите, чрез повишена хербицидна толерантност, надежден контрол на плевелите и добър избор от нови, високодобивни Clearfield Plus хибриди.

  Подобни Nuseed продукти

  N5LM307

  N5LM301