All Regions

X4428

X4428

X4428 е високодобивен хибрид идеален за белене, поради отличното си съотношение на ядка към шлюпка. той е идеален и за пазара на птичи храни.

Ресурси

Ако търсите повече информация за нашите продукти, моля, посетете нашия раздел с ресурси за повече информация.

Устойчивост на семената на болести

Склеротиния: 7

Фомопсис: 7

Препоръка за управление на семената

Гъстота на посева (брой растения на хектар): 45.000 – 55.000

Характеристики на семената

Кълняема енергия: 8

Толерантност към суша: 7

Единство при цъфтеж: 8

Здравословно състояние към края на сезона: 8

Устойчивост на полягане: 8

Агрономически показатели

Височина на растенията (cm): 145 – 165

Потенциал за добив т/ха: 3.4 – 4.3

Дължина на семената (мм): 12 – 14

Подобни Nuseed продукти

N5LE442

X9767