All Regions

X9767

X9767

X9767 е високодобивен хибрид, който има високо тестово тегло – ценно качество за
преработвателите. той е идеален както за белене, така за храна за птици, с добри съотношения на ядката към шлюпката. Също така осигурява подобрена защита срещу мана, която дава на производителя повече доверие в високорисковите райони.

0%

  Ресурси

  Ако търсите повече информация за нашите продукти, моля, посетете нашия раздел с ресурси за повече информация.

  Устойчивост на семената на болести

  Мана: 7

  Склеротиния: 6

  Фомопсис: 6

  Препоръка за управление на семената

  Гъстота на посева (брой растения на хектар): 40.000 – 50.000

  Характеристики на семената

  Кълняема енергия: 8

  Толерантност към суша: 7

  Единство при цъфтеж: 7

  Здравословно състояние към края на сезона: 8

  Устойчивост на полягане: 8

  Агрономически показатели

  Височина на растенията (cm): 145 – 165

  Потенциал за добив т/ха: 3.3 – 5.2

  Дължина на семената (мм): 13 – 15

  Clearfield®

  Clearfield® технологията е в България от 2003 г. и за този дълъг период е налице тотална удовлетвореност от всички фермери, които са я прилагали. Предвид голямото почвено разнообразие, различната степен на заплевеляване, неравномерните по време и количества валежи в страната, БАСФ България предлага технологията, която предоставя свобода в избора набългарския земеделец в зависимост от неговите конкретни условия. Clearfield® е технология, която Ви позволява да получите добри добиви дори и при силно заплевелени полета, резултат който е невъзможно да се постигне с други технологии.

  Подобни Nuseed продукти