Clearfield – лесният избор за контрол на плевелите

Clearfield е негенетично модифициран (не-ГМ) признак за толерантност към хербициди и е включен в редица различни видове култури, включително рапица „канола“, слънчогледи и ориз. Технологията е разработена от BASF и се предоставя на партньори, селекциониращи растения, включително Nuseed.

Производствената система на Clearfield комбинира хибридни сортове с потенциал за високи добиви с висококачествени хербициди за приложение след показване над почвата. Тъй като използва традиционни техники за селекция на растения, тя е важен инструмент в страните от ЕС.

„Системата Clearfield е особено ценна в полеви условия, където плевелите не могат да бъдат контролирани с други средства“, обяснява Дейв Марис от BASF. „Например, плевелите brassicaceae по рапицата „канола“, червеният ориз (Oryza sativa) по търговските насаждения ориз и orobanche (синя китка) по слънчогледа.“

Слънчоглед

В ранните етапи на своето развитие слънчогледът не се конкурира успешно с плевелите за светлина, хранителни вещества и вода, докато достигне пълно засенчване на земята, и поради това големите концентрации на плевели могат да окажат сериозен ефект върху добива.

„При конвенционално отглеждане хербицидите за приложение преди показването над почвата са важни, но на тях им е необходим дъжд, за да бъдат активирани“, обяснява Майк Лий, агроном с 10-годишен опит в Украйна.

„Често, обаче, няма достатъчно влага в почвата за действително активиране на намиращите се в нея хербициди с действие преди показването над почвата, което може да доведе до слаби резултати от контрола на плевелите.“

Друг важен проблем по слънчогледовите насаждения е Orobanche. Orobanche е паразитно растение, което напада слънчогледа, като се храни от корените на растението-гостоприемник.

Това е бледо растение, което не съдържа никакъв хлорофил. Пуска цветни стебла без листа и израства до 40 – 60 см височина.

Едно единствено растение пуска 10 – 100 цвята и може да образува над 100 000 семена, които са малки и лесно могат да се разпространяват от течаща вода и вятър, а също така могат да останат жизнени в продължение на над 10 години.

Плевелът е все по-разпространен проблем и сега може да бъде открит от Южна и Източна Европа до южна Централна Азия и Китай. От Русия той се разпространява непрестанно на запад в повечето страни, които са основни производители на слънчоглед.

Orobanche може да причини загуби в добивите между 50 – 80 %, в зависимост от степента на проникване на плевела и условията на околната среда.

Системите Clearfield и Clearfield Plus са отлични инструменти за контрол, както на плевели, включително тези, които се контролират трудно, така и на Orobanche.

Системите Clearfield и Clearfield Plus се състоят от два компонента: семена и хербицид. Хербицидите Clearfield (Eurolightning, Pulsar, Beyond) и хербицидите Clearfield Plus (Euro-Lightning Plus и Pulsar Plus) са от групата на imidazolinone и докато конвенционалните хибридни сортове слънчоглед са уязвими на химическия състав, резистентните хибридни сортове могат да оцелеят на иначе летални приложения на хербицидите.

„Eurolightning Plus и Pulsar Plus могат да бъдат приложени върху слънчогледи Clearfield Plus след показване над почвата от фаза 2 – 8 листа на слънчогледовите хибриди“, добавя г-н Лий. „Eurolightning Plus и Pulsar Plus са хербициди за широк спектър широколистни и тревни плевели, като те не си пречат взаимно при смесване и са много лесни за употреба.“ Мениджърът и старши брокер в Агрикор, Петър Димитров, който търгува с маслодайни култури в България, споделя: „Все още има [слънчогледови] полета в южната част на страната, които имат проблем с Orobanche, но главно поради това, че използват семена, които не са устойчиви на Orobanche, и поради липса на правилна ротация на културите. На север проблемът е повече или по-малко решен, като решението е да се изберат правилните семена и технологии като Clearfield.“

Международният земеделски консултант Лорънс Ричмънд, който управлява стопанства в Украйна и Румъния, използва хибридни сортове слънчоглед Clearfield за контрол на Orobanche и споделя: „Ако използваме стандартни хибридни сортове слънчоглед, имаме проблеми с Orobanche, като този паразит ни лишава от големи добиви, но ние използваме слънчоглед Clearfield и нямаме проблем.“

Clearfield хибриди на Nuseed

Повечето хибриди на Nuseed включват признака на Clearfield за високотехнологичен и ефективен контрол на плевелите, особено на Orobanche (синя китка). Вижте каталога за повече информация относно пълната гама [link to catalogue]

„Толерантността към хербициди при слънчогледа ще продължи да бъде важен признак в Източна Европа“, обяснява главният директор на Nuseed за Европа Патрик Дитрих.

„Интензивното отглеждане на слънчоглед в този район изисква високотехнологични хибриди с генетична резистентност към болестите, както и признак за толерантност към хербициди.  Освен това Clearfield е важен инструмент в арсенала на фермерите за борба с последствията от Orobanche на полето, както и с географското разпространение на плевела Orobanche.“

„Clearfield се базира на признака ImiSun, който се е превърнал в незаменим компонент при производството на хибридно слънчогледово олио и сладкарски изделия“, споделя г-н Дитрих. „От пускането си на пазара през 2003 г. започва да се използва в цял свят в регионите, където се отглежда слънчоглед, поради широкия спектър на контрол на плевелите, по-високото ниво на равномерност в резултатите, по-голямата гъвкавост при избора на време за приложение на хербицидите, контрола на плевелите през целия сезон и ниската норма на приложение.“

Производствената система Clearfield Plus за слънчоглед осигурява контрол на плевелите през целия сезон и по-голямо ниво на толерантност на културите в стресиращи екологични ситуации, като същевременно допринася за увеличено маслено съдържание и увеличен добив.

 Използване на системата Clearfield

Как да получите най-доброто от системата Clearfield:

Система, която е лесна за използване

Хибридите Clearfield започват да се развиват добре след засаждане.

Много фермери започват да използват Clearfield за контрол на проблемни плевели, но след това разширяват областта на приложение поради по-големите предимства и по-лесната употреба. В проучване от 2017 г. сред 297 производители на маслодайна рапица Clearfield във Великобритания, 30% от запитаните споделиха, че хибридите Clearfield са по-лесни за отглеждане в сравнение с тези, които не са Clearfield. Гъвкавостта по отношение на времето за приложение (1 до 4 листа на плевела) означава, че производителите могат да съчетаят приложенията с други работни дейности във фермата и да пропуснат хербицидите, които се прилагат преди показване над почвата, когато не е необходимо. Хербицидите Clearfield се прилагат след показване над почвата и са подходящи за всички системи на култивиране.

Дозиране при употреба

Насоки за употреба:

  • Clearfield® слънчоглед – Pulsar/Eurolightning 1,0 – 1,25 л/ха
  • Clearfield® Plus слънчоглед – Pulsar Plus 1,2 – 2,0 л/ха. Euro-Lightning Plus 1,6 – 2,5 л/ха

*Ограниченията за ротация на културите се определят на базата на географския регион, годишните нива на валежите, pH на почвата и практиките за оране. Вижте етикета на продукта на хербицидите Pulsar, Eurolightning, Eurologhtning Plus или Pulsar Plus за ограниченията за ротация на културите за определен регион или система на култивиране.

Време за приложение – не закъснявайте

Всички хербициди Clearfield се прилагат след показване над почвата. Imazamox действа върху млада растителна тъкан – млади филизи, листа и корени. Действа като спира производството на аминокиселини, така че растежът спира и плевелът умира. Активно растящите малки плевели са най-уязвими, когато имат най-малко ресурси за възстановяване. Оптималният размер на плевелите е между 1 и 4 истински листа за всички видове. Големите плевели умират по-бавно и имат по-голям капацитет за повторно израстване.

Прилагайте Clearfield при 4 до 8 листа, а Clearfield Plus за слънчоглед при 2 – 8 листа

Адюванти:

Всички хербициди Clearfield и Clearfield за слънчоглед са готови за употреба и не изискват външен адювант.

Приложения

Струя със среден дебит е приемлива, като се използват дюзи с плосък вентилатор или въздушни индуктори на малки капки. Избягвайте дюзи с индуктори на едри или големи капки. Извитите дюзи помагат при гъсторастящи насаждения. Imazamox в хербицидите Clearfield е главно с листно действие, с известно остатъчно действие и трябва да покрие целевите плевели и да се остави да изсъхне. Необходими са поне два часа след приложението върху сух лист, за да се постигне устойчивост на дъжд.

Водене на документация

Водете добра полева документация. Третирането на култура, която не е Clearfield, с хербицид Clearfield ще доведе до пълна загуба на културата, така че внимателният контрол и внимателното водене на документация са изключително важни. Поддържането на добра полева документация е от основно значение за проследяване и контрол на диворастящите култури, които са част от ротацията.

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]