култури

Nuseed култури

Слънчоглед

Международните научноизследователски и развойни екипи на Nuseed разработват слънчогледови хибриди от световна класа с цел висока производителност на всеки пазар. Нашите регионални екипи доказват качеството на Nuseed на местна почва. Това, заедно със свързването на производителите, преработвателите и операторите на пещи с нови пазари и възможности, е нашият ангажимент за успеха на целия слънчогледов сектор.

Сорго

Соргото е култура с висока енергийна стойност. Тя е устойчива на суша и се нуждае от около 1/3 по-малко вода за същата енергийна и хранителна стойност в сравнение с царевицата. Тази култура е много подходяща за сухи или неплодородни площи. Постоянните инвестиции на Nuseed в научни изследвания и разработки, свързани със соргото, са водещи в сектора по отношение на признаци, развитие на пазара, качество и услуги. Изберете зърнени или фуражни хибриди сорго на Nuseed.