Created with Sketch.

Mаслодайните хибриди

ПРЕВЪЗХОДНО МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ

Маслодайният слънчоглед обикновено се класифицира според олеиновото съдържание (мононаситените мазнини). Направете своя избор между четири линолови или три високоолеинови маслодайни слънчогледови хибрида на Nuseed за ранно до късно зреене с Clearfield® или сулфонилурейна устойчивост към хербициди.

Хибрид Маслодаен тип Устойчивост на хербициди Група на зрялост Съдържание на mасло   ПРЕГЛЕД
NHK12M010 Високо Олеинов Cl Средно-късен 46-49% Изтегли
COBALT 2 Високо Олеинов Cl Ранен 47-49% Изтегли
N4HM411 Високо Олеинов Cl Средно-късен 46-49% Изтегли
CAMARO 2 Линолов Cl Средно-късен 48-52% Изтегли
IMPACT Линолов Cl Средно-късен 45-48% Изтегли
N4LM408 Линолов Cl Средно-късен 49-51% Изтегли
X4219 Линолов SU Средно-ранен 48-50% Изтегли