Created with Sketch.

Mаслодайните хибриди

ПРЕВЪЗХОДНО МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ

Маслодайният слънчоглед обикновено се класифицира според олеиновото съдържание (мононаситените мазнини). Направете своя избор между четири линолови или три високоолеинови маслодайни слънчогледови хибрида на Nuseed за ранно до късно зреене с Clearfield® или сулфонилурейна устойчивост към хербициди.

Хибрид Маслодаен тип Устойчивост на хербициди Група на зрялост Съдържание на mасло   ПРЕГЛЕД
NHK12M010 Високо Олеинов Cl Средно-късен 46-49% Изтегли
COBALT 2 Високо Олеинов Cl Ранен 47-49% Изтегли
N4HM411 Високо Олеинов Cl Средно-късен 46-49% Изтегли
N4H422 CL Високо Олеинов Cl Средно-късен 45-48% Изтегли
N4H469 CL Високо Олеинов Cl Средно-късен 48-49% Изтегли
N4H471 CL Високо Олеинов Cl Средно-късен 44-49% Изтегли
N4H505 CL Високо Олеинов Cl Късен 47-49% Изтегли
N4H470 CLP Високо Олеинов Cl Среднокъсен 48-49% Изтегли
N4H302 E Високо Олеинов Cl Средноранен 46-49% Изтегли
N4H309 E Високо Олеинов Cl Средноранен 46-49% Изтегли
N4HE115 Високо Олеинов Cl Свръхранен 38-45% Изтегли
IMPACT Линолов Cl Средно-късен 45-48% Изтегли
CAMARO 2 Линолов Cl Средно-късен 48-52% Изтегли
N4LM406 Линолов Cl Средно-късен 45-49% Изтегли
N4LM408 Линолов Cl Средно-късен 49-51% Изтегли
N4L460 CL Линолов Cl Средно-късен 44-47% Изтегли
N4LM409 Линолов Cl Средно-късен 46-50% Изтегли
X4219 Линолов SU Средно-ранен 48-50% Изтегли