Created with Sketch.

N5LM301 Onyx®

Хибрид Onyx

Onyx N5LM301 е високодобивен, черен, ъ за чоплене и белене, което дава на преработвателите широк спектър от приложения. Хибридът е Clearfield® толерантен и устойчив на многобройни раси мана. N5LM301 е единен, средно-късен по зрялост хибрид и дава гъвкавост на полето на слънчогледовите производители в основните райони на производство.

  • Средно-късен по зрялост, черен, конфекшън-маслодаен тип
  • Подходящ за чоплене и белене
  • Устойчив на многобройни раси мана

Потенциал за ефективност

Кълняема енергия 8
Толерантност към суша 8
Единство при цъфтеж 8

Устойчивост на болести

Мана 6
Склеротиния 7
Фомопсис 7

Агрономически показатели

Потенциал за Добив от 3.3 т/ха до 5.1 т/ха
Здравословно състояние към края на сезона 8
Устойчивост на полягане 9
Височина на Растението 145 cm – 165cm
Растения на Хектар 40.000 – 50.000

За повече информация относно N5LM301 се обърнете към местния представител на Nuseed.
 

Свържете се с нас