Created with Sketch.

N6LM304 Onyx®

Хибрид Onyx

N6LM304 е черен, конфекшън хибрид, който е селектиран с Clearfield® Плюс системата, която да помогне да се отглежда в полета с тежка тежест на заплевеляване. Това е хибрид със средно-късна зрялост, който дава на производителите висока степен на гъвкавост. Неговото голямо черно зърно и висок потенциал за добив го правят привлекателен за производители и преработватели.

  • Средоно-късен, черен конфекшън тип
  • Отлично съотношение ядка към шлюпка
  • Подходящ за чоплене
  • Стабилен хибрид

Потенциал за ефективност

Кълняема енергия 8
Толерантност към суша 8
Единство при цъфтеж 7

Устойчивост на болести

Мана 4
Склеротиния 5
Фомопсис 7

Агрономически показатели

Потенциал за Добив от 3.1 т/ха до 4.9 т/ха
Здравословно състояние към края на сезона 9
Устойчивост на полягане 8
Височина на Растението 165 cm – 185cm
Растения на Хектар 35.000 – 45.000

За повече информация относно N6LM304 се обърнете към местния представител на Nuseed.
 

Свържете се с нас