Created with Sketch.

X4334

Конфекшън хибрид

X4334 произвежда XL, дълго и тъмно, ивичесто семе, търсено от непрекъснато променящите се глобално пазари на конфекшън изделия. Този толерантен Clearfield® хибрид има над средния добив, добра еднородност и добро здравословно състояние в края на сезона. Идеален за конфекшън пазара, по-голямата част от зърното е в размер на 9+ до 10+ кръгли сита.

  • Средно-късна зрялост, ивичест конфекшън тип
  • Отличен цвят и размер на семето
  • Отлична стабилност
  • Вписва се отлично в редица експортни пазари

Потенциал за ефективност

Кълняема енергия 8
Толерантност към суша 7
Единство при цъфтеж 6

Устойчивост на болести

Синя Китка 5
Мана 5
Склеротиния 4
Фомопсис 6

Агрономически показатели

Потенциал за Добив от 3.4 т/ха до 4.9 т/ха
Здравословно състояние към края на сезона 8
Устойчивост на полягане 8
Височина на Растението 160 cm – 180cm
Растения на Хектар 40.000 – 45.000

За повече информация относно X4334 се обърнете към местния представител на Nuseed.
 

Свържете се с нас