Created with Sketch.

X4337

Конфекшън хибрид

X4337 е високоефективен толерантен Clearfield® хибрид с тип XL, тип ивичесто семе. Средно-късна зрялост на хибрида, той предлага по-висок размер на семената и цвят, като конфекшън продукт. По-голямата част от зърното е от 8+ до 9+ кръгли сита. 

  • Средно-късна зрялост, ивичест конфекшън тип
  • Подобрен XL размер на семето 
  • Високодобивен потенциал
  • Едновременно отдаване на влагата

Потенциал за ефективност

Кълняема енергия 9
Толерантност към суша 8
Единство при цъфтеж 8

Устойчивост на болести

Синя Китка 5
Мана 5
Склеротиния 5
Фомопсис 6

Агрономически показатели

Потенциал за Добив от 3.5 т/ха до 5.4 т/ха
Здравословно състояние към края на сезона 8
Устойчивост на полягане 9
Височина на Растението 160 cm – 185cm
Растения на Хектар 40.000 – 50.000

За повече информация относно X4337 се обърнете към местния представител на Nuseed.
 

Свържете се с нас