Created with Sketch.

X4367

Конфекшън хибрид

X4367 произвежда голямо, ивичесто семе тип, който преработвателите харесват заради неговия размер и външен вид. С отлична устойчивост и характеристики за едновременно узряване, този толерантен хибрид Clearfield® осигурява ползи за широк спектър от слънчогледовите площи. 

  • Средно-късна зрялост, ивичест конфекшън тип
  • Отличен добив и влагоотдаване
  • Подобрен размер на семето, дължина и цвят
  • Голяма стабилност 

Потенциал за ефективност

Кълняема енергия 8
Толерантност към суша 6
Единство при цъфтеж 8

Устойчивост на болести

Синя Китка 4
Мана 5
Склеротиния 4
Фомопсис 5

Агрономически показатели

Потенциал за Добив от 3.2 т/ха до 5.0 т/ха
Здравословно състояние към края на сезона 6
Устойчивост на полягане 9
Височина на Растението 155 cm – 175cm
Растения на Хектар 40.000 – 50.000

За повече информация относно X4367 се обърнете към местния представител на Nuseed.
 

Свържете се с нас