Created with Sketch.

X4428

Конфекшън-Маслодаен хибрид

X4428 е високодобивен хибрид идеален за белене, поради отличното си съотношение на ядка към шлюпка. Той е идеален и за пазара на птичи храни.

  • Средно-късен хибрид, тип конфекшън-маслодаен
  • Високодобивен потенциал 
  • Отличен за белене
  • Добро съотношение ядка към шлюпка 

Потенциал за ефективност

Кълняема енергия 8
Толерантност към суша 7
Единство при цъфтеж 8

Устойчивост на болести

Склеротиния 7
Фомопсис 7

Агрономически показатели

Потенциал за Добив от 3.4 т/ха до 4.3 т/ха
Здравословно състояние към края на сезона 8
Устойчивост на полягане 8
Височина на Растението 145 cm – 165 cm
Растения на Хектар 45.000 – 55.000

За повече информация относно X4428 се обърнете към местния представител на Nuseed.
 

Свържете се с нас