Created with Sketch.

X9767

Конфекшън-Маслодаен хибрид

X9767 е високодобивен хибрид, който има високо тестово тегло – ценно качество за преработвателите. Той е идеален както за белене, така за храна за птици, с добри съотношения на ядката към шлюпката. Също така осигурява подобрена защита срещу мана, която дава на производителя повече доверие в високорисковите райони.

  • Късен, конфекшън-маслодаен тип 
  • Ивичести семена разработени за белене
  • Добро съотношение ядка към шлюпка
  • Изравнен хибрид

Потенциал за ефективност

Кълняема енергия 8
Толерантност към суша 7
Единство при цъфтеж 7

Устойчивост на болести

Мана 7
Склеротиния 6
Фомопсис 6

Агрономически показатели

Потенциал за Добив от 3.3 т/ха до 5.2 т/ха
Здравословно състояние към края на сезона 8
Устойчивост на полягане 8
Височина на Растението 145 cm – 165 cm
Растения на Хектар 45.000 – 50.000

За повече информация относно X9767 се обърнете към местния представител на Nuseed.
 

Свържете се с нас