Created with Sketch.

Politica Globală de Confidențialitate

Nuseed / Nufarm Ltd – Politica Globală de Confidențialitate

 Data: August 2019

1.    Observații generale privind protecția datelor

Vă mulțumim pentru interesul acordat Nuseed / Nufarm.

Nuseed / Nufarm tratează cu deosebită seriozitate păstrarea confidențialității și protecția datelor dvs. cu caracter personal. Ca urmare, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal strict în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Scopul prezentei Politici este de a explica tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm și modul în care acestea sunt prelucrate de noi („Politica de Confidențialitate”).

În prezentul document, „Nuseed / Nufarm” se referă la persoana juridică Nuseed / Nufarm de la nivel național cu care sunteți în contact sau cu care aveți o relație comercială, precum și la alte societăți comerciale din grupul de persoane juridice Nuseed / Nufarm care prelucrează în mod legitim datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu prezenta Politică de Confidențialitate. Lista persoanelor juridice Nuseed / Nufarm de la nivel local/național este disponibilă la  NUFARM: https://www2./ Nufarm.com/contact/, NUSEED: https://nuseed.com/eu/contact/.

Datele cu caracter personal” reprezintă informații identificabile personal privind o persoană fizică, precum numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon sau alt identificator care permite identificarea directă sau indirectă a unei anumite persoane fizice sau informații definite în alt mod de legislația aplicabilă privind confidențialitatea și securitatea datelor.

Prezenta Politică de Confidențialitate vă este aplicabilă în calitate de persoană vizată în cadrul relațiilor cu Nuseed / Nufarm, după cum urmează: (i) vizitatori și utilizatori ai site-urilor web și serviciilor online ale Nuseed / Nufarm (de exemplu, aplicații)

– acestea sunt denumite în mod colectiv „serviciile online”, iar vizitatorii și utilizatorii sunt denumiți „utilizatorii serviciilor  online”,  (ii)  persoane  fizice  relevante  de  la  clienți,  distribuitori,  furnizori,  prestatori  și  alți  parteneri comerciali ai Nuseed / Nufarm („persoanele de contact ale partenerilor comerciali”) și (iii) candidați la orice post din cadrul Nuseed / Nufarm („candidații”). În prezenta Politică de Confidențialitate, utilizatorii serviciilor online, candidații și persoanele de contact ale partenerilor comerciali sunt denumiți în mod colectiv „persoanele vizate”.

În  cazul  în  care  ne  furnizați date  cu caracter personal  ale unei  alte  persoane vizate, vă rugăm să  îi puneți  la dispoziție informațiile cuprinse în prezenta Politică de Confidențialitate, după cum considerați adecvat.

2.    Ce informații colectăm?

 • Utilizatorii serviciilor online

Colectăm  informații  privind  utilizatorii  serviciilor  online  direct  de  la  dvs.  și,  în  mod  automat,  în  cadrul  utilizării serviciilor noastre online de către dvs.

2.1.1  Date cu caracter personal colectate direct de la utilizatorii serviciilor online

În general, puteți accesa sau utiliza serviciile noastre online fără a vă identifica sau a furniza date cu caracter personal. Cu toate acestea, ne puteți furniza în mod activ datele dvs. cu caracter personal, de exemplu, atunci când vă înregistrați pentru a primi e-mailuri de la noi, deschideți sau răspundeți la e-mailurile primite de la noi, participați la distribuirea de cadouri promoționale, concursuri și  loterii  publicitare,  participați  la  promoții  sau programe speciale, luați parte la sondaje sau vă abonați pentru a primi publicațiile noastre. În acest caz, colectăm următoarele date cu caracter personal în măsura în care ne sunt furnizate de dvs.:

 • Numele dvs.;
 • Societatea comercială;
 • Date privind adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon;
 • Conținutul și tipul solicitării sau preferințelor ;
 • Data și ora solicitării;
 • Preferințele dvs. de marketing, inclusiv consimțămintele date de dvs.;
 • Orice alte informații pe care ni le furnizați în legătură cu utilizarea de către a serviciilor noastre online.

Vom evidenția câmpurile obligatorii, dacă există, în orice formular de contact aferent unui serviciu online. Cu toate acestea, puteți opta pentru a nu ne comunica datele dvs. cu caracter personal sau pentru a ne furniza informații sub un pseudonim. În cazul nefurnizării datelor cu caracter personal solicitate, este posibil să nu putem răspunde și da curs cerințelor dvs. sau să nu vă putem pune la dispoziție serviciile noastre online în mod corespunzător.

2.1.2  Datele cu caracter personal colectate automat de la utilizatorii serviciilor online prin intermediul serviciilor noastre online

Atunci când accesați serviciile noastre online, colectăm automat date cu caracter personal în cadrul accesării sau utilizării de către dvs. a serviciilor online. Astfel de date cu caracter personal pot include, fără ca enumerarea să fie exhaustivă, tipul de browser pe care îl folosiți, site-ul web al unui terț aflat la originea accesării serviciilor noastre online, termenii de căutare folosiți în legătură cu serviciile noastre online, paginile web specifice pe care le accesați în legătură cu serviciile noastre online, precum și durata accesărilor, adresa dvs. IP, ID-ul dispozitivului și alți identificatori unici, informații privind sistemul dvs. de operare, setările și configurația sistemului.

2.2 Persoanele de contact ale partenerilor comerciali

În contextul unei relații comerciale potențiale sau existente, este posibil să prelucrăm următoarele date cu caracter personal în legătură cu persoanele de contact ale partenerilor comerciali:

 • Informații privind persoana de contact, precum numele complet, adresa poștală de la serviciu, numărul de telefon de la serviciu, numărul de telefon celular/mobil de serviciu, numărul de fax de la serviciu, adresa de e-mail de la serviciu și funcția ocupată;
 • Date privind plățile, precum numerele cardurilor de credit/debit, codurile de securitate, codul de identificare fiscală și alte informații legate de facturare, precum și datele necesare pentru prelucrarea plăților și prevenirea fraudelor;
 • Informații suplimentare prelucrate  în  mod  necesar  pe  parcursul  derulării  unui  proiect  sau  unei  relații contractuale cu noi sau furnizate în mod voluntar de persoanele de contact ale partenerilor comerciali, precum date cu caracter personal legate de comenzile plasate sau plățile efectuate;
 • Date cu caracter personal colectate din surse publice (de exemplu, numele acționarilor sau administratorilor, identificatori profesionali, date privind afilierea, reprezentanți sau auditori); alte date cu caracter personal, dacă sunt necesare pentru verificările de conformitate a partenerilor comerciali sau persoanelor de contact ale partenerilor comerciali, efectuate în conformitate cu legislația aplicabilă. Acestea pot include data nașterii, numerele de identificare, cărțile de identitate, precum și informații cu privire la litigiile relevante și semnificative sau la alte proceduri judiciare împotriva partenerilor comerciali, persoanelor de contact ale partenerilor comerciali și altor persoane fizice având legătură cu partenerii comerciali;
 • Orice alte informații pe care ni le furnizați în legătură cu relația comercială cu noi.

2.3 Candidații

Prelucrăm Datele cu caracter personal primite sau obținute de la candidați în cadrul procesului de depunere a candidaturilor, acestea incluzând următoarele:

 • Informații precum numele, datele de contact, adresa poștală, genul, cetățenia, eligibilitatea de a lucra în anumite țări și termenul de preaviz;
 • Informații suplimentare pe care optați să le furnizați în cursul procesului de depunere a candidaturii, precum competențele profesionale, experiența profesională, educația și certificările, recomandări, scrisoare de intenție, preferințe privind locul de muncă, date personale și familiale (de exemplu, starea civilă, informații privind copiii) și documente justificative aferente;
 • Informații obținute din surse publice (de exemplu, presă, internet) sau transmise în mod legitim de alte persoane juridice Nuseed / Nufarm sau de terți (de exemplu, informări privind comiterea de infracțiuni);
 • Orice alte informații pe care ni le furnizați în legătură cu candidatura

În timpul procesului de recrutare, este posibil să cerem candidaților să ne furnizeze informații suplimentare și/sau să își exprime suplimentar consimțământul pentru a ne permite să efectuăm verificări înainte de încadrarea în muncă și să evaluăm suplimentar calificarea candidatului și compatibilitatea acestuia cu posturile disponibile în cadrul Nuseed / Nufarm.

3.    Scopurile prelucrării

Putem prelucra date cu caracter personal în cadrul contactelor dintre noi sau date cu caracter personal pe care optați să ni le furnizați în scopurile menționate mai jos.

Puteți opta să nu ne comunicați date cu caracter personal, respectiv să utilizați un pseudonim, în afară de cazul în care stabilim că nu este practic pentru noi să vă acordăm asistență în acest sens sau suntem obligați prin lege sau de o curte de justiție sau tribunal ca în cadrul relațiilor cu dvs. să vă cerem să vă identificați. În cazul în care optați să nu ne comunicați date cu caracter personal, este posibil să nu putem să vă punem la dispoziție serviciile noastre online, integral sau parțial, respectiv să nu putem derula un contract cu partenerul comercial în cauză.

Detaliere:

3.1 Utilizatorii serviciilor online

Prelucrăm Datele cu caracter personal ale utilizatorilor serviciilor online în următoarele scopuri:

 • După cum este necesar, pentru operarea și administrarea serviciilor online și pentru a putea să vă permitem accesul la serviciile noastre online și utilizarea acestora, cu toate funcțiile aferente;
 • După cum este necesar, pentru a vă pune la dispoziție conținut, pentru a răspunde la întrebările sau solicitările dvs., pentru a comunica și intra în contact cu ;
 • După cum este necesar pentru Nuseed / Nufarm pentru desfășurarea activității; pentru a vă anunța cu privire la modificările aduse serviciilor online, condițiilor de utilizare sau prezentei Politici de Confidențialitate; pentru a vă transmite un e-mail de confirmare a înregistrării; pentru a monitoriza utilizarea produselor noastre corespunzătoare serviciilor online; pentru a îmbunătăți și dezvolta serviciile noastre online; și în scopuri interne, statistice sau operaționale, precum măsurarea și interpretarea datelor cu caracter demografic, intereselor, achizițiilor și tendințelor privind utilizatorii serviciilor noastre online;
 • După cum este necesar, pentru gestionarea și desfășurarea de campanii de marketing, sondaje, analize de piață, concursuri, loterii publicitare sau alte activități promoționale sau evenimente;
 • Pentru a ne proteja drepturile și interesele, precum și drepturile și interesele utilizatorilor serviciilor noastre online și ale oricăror alte persoane;
 • Pentru a ne îndeplini obligațiile legale sau normative (inclusiv, fără ca enumerarea să fie exhaustivă, utilizarea în legătură cu o acțiune în justiție), precum și în scopuri de conformitate, normative și de investigare (inclusiv divulgarea unor astfel de informații în legătură cu proceduri judiciare sau litigii).

3.2 Persoanele de contact ale partenerilor comerciali

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în contextul unei relații comerciale potențiale sau existente cu partenerii comerciali în următoarele scopuri:

 • Pentru a vă comunica informații despre produse sau servicii sau pentru a răspunde întrebărilor sau solicitărilor dvs.;
 • Pentru a încheia și derula contracte cu dvs. sau cu unul dintre partenerii noștri comerciali, pentru cereri de ofertă sau Aici pot fi incluse livrarea de produse sau prestarea de servicii, verificarea identității dvs., a solvabilității societății dvs. comerciale și a riscului de credit, încasarea plăților datorate către noi, inclusiv (re)finanțarea datoriilor, operațiuni contabile, audit;
 • Pentru gestionarea relației cu și cu partenerii comerciali pe care îi reprezentați;
 • Pentru gestionarea și desfășurarea de campanii de marketing, sondaje, analize de piață, concursuri, loterii publicitare sau alte activități promoționale sau evenimente;
 • Pentru respectarea  legislației  aplicabile  (precum  obligațiile  legate  de  ținerea  de  evidențe),  controlul exporturilor și operațiuni vamale, obligații privind verificarea conformității (de exemplu, verificări pentru combaterea spălării de bani) și pentru protejarea intereselor comerciale legitime și drepturilor legale ale Nuseed / Nufarm, incluzând, fără ca enumerarea să fie exhaustivă, utilizarea în legătură cu acțiuni în justiție și pentru conformitate, precum și în scopuri normative sau de investigare (inclusiv divulgarea unor astfel de informații pentru proceduri judiciare sau litigii).

3. Candidații

Prelucrăm Datele cu caracter personal ale candidaților în contextul recrutării în următoarele scopuri:

 • După cum este necesar, pentru gestionarea, prelucrarea și evaluarea candidaturii depuse de candidatul în cauză sau pentru evaluarea compatibilității acestuia cu posturile disponibile pe baza profilului creat de candidat;
 • În cazul în care candidatul furnizează datele unei persoane care îl recomandă sau ale oricărui alt terț (de exemplu, o instituție de învățământ) în cadrul candidaturii, acesta va autoriza Nuseed / Nufarm să contacteze terțul respectiv în vederea validării informațiilor relevante furnizate de către

 

4.    Temeiul juridic pentru prelucrare

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi este următorul:

 • Necesitatea de a încheia, gestiona, executa și/sau rezilia contracte cu ;
 • Necesitatea de a ne urmări interesele legitime, în măsura în care asupra unor astfel de interese legitime nu prevalează drepturile dvs. privind protecția datelor;
 • Obținerea anterioară a consimțământului dvs.;
 • Necesitatea de a respecta legislația aplicabilă sau interesul

5.    Cookie-uri la utilizarea serviciilor online

Cookie-urile sunt fișiere-text mici stocate pe computerul sau pe dispozitivul dvs. Cookie-urile pot identifica browserul dvs. de internet, dar nu vă pot identifica pe dvs. Puteți seta browserul web astfel încât să restricționați, să   limitați   sau   să   blocați   cookie-urile,   dar   rețineți   că   acest   lucru   poate   avea   ca   efect   funcționarea necorespunzătoare  a  unor  părți  ale  serviciilor  noastre  online.  Pentru  informații  suplimentare  cu  privire  la gestionarea cookie-urilor, accesați www.aboutcookies.org.

Consimțământul  dvs.  nu  este  necesar  pentru  stocarea  cookie-urilor  necesare  pentru  asigurarea  continuității sesiunii dvs. de navigare la nivelul serviciilor online („cookie-uri de sesiune”), pentru a vă permite accesarea zonelor securizate sau salvarea de elemente într-o listă online sau „coș”.

Vă vom solicita consimțământul înainte de stocarea pe computerul sau pe dispozitivul dvs. a oricăror cookie-uri care colectează informații despre părțile cele mai accesate ale serviciilor noastre online și despre erorile survenite în legătură cu serviciile noastre online, astfel încât să putem îmbunătăți designul și structura acestora, precum și eficiența platformelor și a aplicațiilor noastre software.

Vă vom solicita consimțământul înainte de stocarea pe computerul sau pe dispozitivul dvs. a oricăror cookie-uri („cookie-uri persistente”) care permit serviciilor noastre online să rețină selecțiile pe care le-ați făcut anterior și astfel, să vă pună la dispoziție o experiență personalizată (de exemplu, afișarea de conținut în limba dvs. preferată sau memorarea localității sau țării dvs.).

Vă vom solicita consimțământul înainte de stocarea pe computerul sau pe dispozitivul dvs. a oricăror cookie-uri publicitare care permit livrarea de conținut publicitar pe baza istoricului dvs. de navigare.

Terții pot utiliza cookie-uri și alte tehnologii, precum web beacon-uri, tehnologie Adobe Flash (inclusiv Flash Local Stored Objects, cunoscute și sub denumirea de „cookie-uri flash”) și JavaScript în legătură cu serviciile noastre online pentru activități online precum publicitatea prin bannere, instrumente de analiză a site-ului, hărți, distribuiri pe rețelele de socializare și sondaje. Acestea le pot permite colectarea de informații cu privire la modul în care utilizați serviciile noastre online (inclusiv adresa protocolului internet („IP”) a dispozitivului dvs.), pe care le pot stoca la  nivel național sau în alte țări, inclusiv în Statele Unite. Utilizarea acestor tehnologii permite  terților în cauză furnizarea de conținut publicitar personalizat, măsurarea eficienței activităților lor publicitare, evaluarea folosirii serviciilor noastre online de către utilizatori și furnizarea de alte servicii legate de activitatea pe site și de utilizarea internetului. De asemenea, terții în cauză pot transfera informațiile pe care le colectează altor părți, dacă legea le impune acest lucru sau  dacă părțile respective prelucrează  informațiile în numele  lor. Vă  rugăm să rețineți că setarea programului Flash Player astfel încât să se restricționeze sau să se limiteze acceptarea cookie-urilor flash poate avea ca efect limitarea funcționării site-urilor care utilizează Flash, aspect care poate fi uneori valabil și pentru serviciile noastre online.

Puteți găsi informații suplimentare în politicile de confidențialitate ale terților în cauză, inclusiv instrucțiuni cu privire la restricționarea sau blocarea acestor cookie-uri sau tehnologii.

6.    Cui îi pot fi comunicate informațiile privind persoanele vizate?

În măsura în care acest lucru este necesar în scopurile menționate la punctul 3 de mai sus, Datele cu caracter personal pot fi comunicate următorilor destinatari:

 • Alte societăți din cadrul grupului: Putem comunica Datele cu caracter personal altor persoane juridice Nuseed / Nufarm din UE și din afara UE numai în măsura în care acest lucru este necesar în scopurile explicate în prezenta Politică de Confidențialitate. Lista persoanelor juridice Nuseed / Nufarm de la nivel local/național este disponibilă la NUFARM: https://www2./ Nufarm.com/contact/, NUSEED: https://nuseed.com/eu/contact/
 • Furnizori de servicii: Datele cu caracter personal pot fi comunicate către terți furnizori de servicii care prelucrează astfel de date cu caracter personal în numele nostru în scopurile explicate în prezenta Politică de Confidențiali Astfel de terți includ, fără ca enumerarea să fie exhaustivă, furnizori de servicii legate de salarizare, furnizori de servicii IT, bănci sau organizații financiare similare, furnizori de servicii de sondaje și anchete, investigatori și furnizori de servicii de găzduire de date.
 • Autorități guvernamentale/responsabili cu aplicarea legii: Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau responsabililor cu aplicarea legii, dacă este necesar, în scopurile explicate în prezenta Politică de Confidențialitate
 • Alți terți neafiliați: Putem comunica Datele cu caracter personal auditorilor sau altor consilieri externi similari, precum avocați sau consultanți fiscali, în scopurile explicate în prezenta Politică de Confidențialitate.

Lista completă a categoriilor de terți cărora le comunicăm date cu caracter personal este disponibilă la cerere; contactați-ne utilizând datele de contact de la punctul 13 de mai jos

7.    Transferul internațional al datelor cu caracter personal

În cazul în care informațiile sunt transferate în afara Spațiului Economic European (SEE) către o persoană juridică Nuseed / Nufarm sau către un terț, în legătură cu scopurile prevăzute în prezenta Politică de Confidențialitate, în cazul în care în țările respective nu există un nivel statutar de securitate comparabil cu legislația europeană privind protecția datelor, vom adopta măsuri corespunzătoare  pentru a  asigura  o  protecție adecvată a  datelor dvs. cu  caracter personal în acele țări. În special, putem utiliza clauzele contractuale standard publicate de Comisia Europeană sau o certificare corespunzătoare în temeiul Scutului de Confidențialitate.

O copie a mecanismului relevant vă poate fi pusă la dispoziție la cerere; contactați Nuseed / Nufarm folosind datele de contact de la punctul 13 din prezenta Politică de Confidențialitate.

8.    Securitatea datelor cu caracter personal

Considerăm că securitatea datelor dvs. cu caracter personal prezintă o importanță deosebită, indiferent dacă acestea sunt prelucrate în UE sau în afara UE și indiferent dacă acestea sunt prelucrate de Nuseed / Nufarm sau de terți furnizori de servicii în numele Nuseed / Nufarm.

Pentru prevenirea accesului neautorizat, divulgării, imixtiunii sau utilizării abuzive, am implementat proceduri și am instalat echipamente pentru asigurarea securității și confidențialității datelor dvs. cu caracter personal. Măsurile noastre de securitate sunt revizuite și îmbunătățite constant pentru a ne asigura că facem tot ceea ce este rezonabil și tehnic posibil la momentul respectiv pentru protecția datelor dvs. cu caracter personal. Cu toate acestea, având în vedere că niciun sistem nu este complet sigur sau lipsit de erori, nu putem garanta o protecție totală a datelor dvs. cu caracter personal, de exemplu, împotriva hackerilor sau utilizării abuzive.

9.    Marketing direct adresat partenerilor comerciali

Nu furnizăm Datele cu caracter personal ale persoanelor de contact ale partenerilor comerciali altor entități sau organizații pentru marketing direct.

Vă   putem   trimite   comunicări   de   marketing   direct   cu   consimțământul   dvs.   expres.   În   urma   exprimării consimțământului, putem utiliza datele dvs. cu caracter personal pentru a vă trimite comunicări de marketing direct cuprinzând promoții și informații despre produsele și serviciile noastre. Aceste comunicări vă vor fi transmise în principal prin e-mail sau prin poștă, dar și prin telefon, SMS sau fax.

Puteți opta oricând să nu mai primiți comunicări de marketing din partea noastră, utilizând datele de contact de la punctul 13 sau funcția „dezabonare” din comunicările de marketing prin e-mail; vom lua măsurile necesare pentru a elimina datele dvs. cu caracter personal din baza noastră de date de marketing direct.

10.    Drepturile persoanelor vizate în ceea ce privește Datele cu caracter personal

La nivel general, în calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 • Ne puteți solicita oricând informații pentru a afla dacă și cum prelucrăm datele cu caracter personal și ne puteți solicita accesul la acestea sau trimiterea unei copii a datelor.
 • În cazul în care considerați că datele cu caracter personal sunt incorecte sau incomplete, ne puteți cere să le corectăm sau să le completăm.
 • De asemenea, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal și ne puteți solicita restricționarea utilizării și ștergerea acestora.
 • În cazul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza consimțământului dvs., aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțămâ Vă puteți retrage consimțământul prin transmiterea unui e-mail la serviciul clienți Nuseed / Nufarm de la nivel local NUFARM: https://www2./ Nufarm.com/contact/, NUSEED: https://nuseed.com/eu/contact/ sau la dataprotectionrequest@Nufarm.com. Dacă doriți să vă dezabonați de la orice comunicare electronică de marketing direct sau să renunțați la abonarea la oricare dintre serviciile online, vă rugăm să transmiteți un e- mail la  [email protected]  sau  să  selectați  linkul  „dezabonare”  din  instrucțiunile  în  acest  sens conținute în comunicare. Prin aceasta nu va fi afectată legalitatea prelucrării anterioare retragerii consimțământului.
 • În ceea ce privește Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în baza consimțământului dvs. sau în baza unui contract, ne puteți solicita o copie a acestora într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit

Unele dintre aceste drepturi sunt restricționate. De exemplu, nu putem șterge Datele cu caracter personal dacă suntem obligați prin lege să le stocăm sau dacă păstrarea datelor se realizează în baza unui contract cu persoana vizată. În plus, informațiile cu privire la Datele cu caracter personal sau accesul la acestea pot fi refuzate în cazul în care dacă se dă curs solicitării sunt divulgate Datele cu caracter personal ale unei alte persoane sau în cazul în care din motive legale nu putem comunica Datele cu caracter personal solicitate.

Dacă Datele cu caracter personal ne sunt necesare pentru a îndeplini o obligație legală sau contractuală, furnizarea acestora este obligatorie. În cazul nefurnizării informațiilor, este posibil să nu putem executa contractul sau să ne îndeplinim obligațiile. În toate celelalte cazuri, furnizarea datelor cu caracter personal solicitate este voluntară.

Dacă, în calitate de partener comercial sau persoană vizată, doriți accesarea sau modificarea datelor, respectiv restricționarea prelucrării acestora, sau doriți să puneți întrebări cu privire la datele dvs., vă rugăm să contactați sau să transmiteți un e-mail la serviciul clienți Nuseed / Nufarm de la nivel local la  NUFARM: https://www2./ Nufarm.com/contact/, NUSEED: https://nuseed.com/eu/contact/ sau la nivel global la [email protected]

În cazul în care doriți să reclamați sau să sesizați o încălcare a confidențialității datelor, vă rugăm să transmiteți un e-mail la [email protected] / Nufarm.com. Aveți, de asemenea, posibilitatea de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special la autoritatea de supraveghere din statul membru UE în care aveți reședința.

11.    Cât timp păstrăm Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate?

Vom păstra Datele cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru relația cu persoanele vizate sau atât timp cât este permis sau necesar în baza legislației aplicabile. În cazul în care prelucrăm o solicitare specifică transmisă de dvs., în general, vom păstra Datele cu caracter personal în cauză atât timp cât este necesar pentru prelucrarea solicitării. După aceea, putem păstra Datele cu caracter personal o perioadă corespunzătoare pentru a  ne  proteja  împotriva  acțiunilor  în  justiție,  pentru  gestionarea  activității  sau  în  măsura  permisă  de  legislația aplicabilă care ne poate impune păstrarea datelor cu caracter personal relevante pentru perioade specifice de timp. În  cazul  în  care  prelucrăm  date  cu  caracter  personal  pe  bază  de  consimțământ,  vom  șterge  aceste  date  la retragerea consimțământului. Dacă oricăror date cu caracter personal li se aplică o altă perioadă de păstrare, aceasta va fi specificată la momentul colectării datelor (de exemplu, în momentul în care vă solicităm consimțământul).

După îndeplinirea scopului în care au fost colectate inițial Datele cu caracter personal și după încheierea perioadei de păstrare, vom șterge sau vom anonimiza datele într-un mod sigur, fără întârzieri nejustificate.

În cazul în care nu putem șterge complet Datele cu caracter personal ca urmare a unor obligații statutare de păstrare sau ca urmare a unor obligații legate de facturare sau de contabilitate, Datele cu caracter personal vor fi

„blocate” (ceea ce înseamnă că Datele cu caracter personal nu pot fi utilizate în continuare) până la încheierea perioadei de păstrare relevante sau până la îndeplinirea scopului legat de facturare sau contabilitate.

12.    Actualizarea Politicii de Confidențialitate

Prezenta Politică de Confidențialitate poate fi actualizată periodic. Nuseed / Nufarm va actualiza în mod corespunzător data de  la  începutul  prezentei  Politici  de  Confidențialitate  și  vă  îndeamnă  să  recitiți  periodic  această  pagină.  De asemenea, în anumite situații, Nuseed / Nufarm vă poate informa în mod activ cu privire la activitățile specifice de manipulare a datelor sau cu privire la modificările semnificative aduse prezentei Politici de Confidențialitate, în conformitate cu legislația aplicabilă.

13.    Operatorul de date și modalitățile de contact

În general, pentru Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, operatorul de date este entitatea afiliată Nuseed / Nufarm cu care aveți relații. Lista persoanelor juridice Nuseed / Nufarm de la nivel local/național este disponibilă la NUFARM: https://www2./ Nufarm.com/contact/, NUSEED: https://nuseed.com/eu/contact/ În anumite cazuri, pentru Datele cu caracter personal, operatorul de date poate fi altul (de exemplu, în cazul campaniilor de marketing organizate la nivel central). În acest caz, veți fi informat separat cu privire la identitatea operatorului de date.

În cazul în care doriți accesarea, modificarea, ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării acestora sau doriți să  vă  retrageți  consimțământul,  vă  rugăm  să  trimiteți  un  e-mail  la  serviciul  clienți  Nuseed / Nufarm  de  la  nivel  local (https://www2.Nufarm.com/contact) sau la [email protected] Dacă doriți să vă dezabonați de la orice comunicare electronică de marketing direct sau să renunțați la abonarea la oricare dintre serviciile online, vă rugăm să transmiteți un e-mail la [email protected] sau să selectați linkul „dezabonare” din instrucțiunile în acest sens conținute în comunicare.

Dacă aveți întrebări cu privire la măsurile Nuseed / Nufarm privind confidențialitatea sau la prevederile prezentei Politici de Confidențialitate sau doriți să faceți o reclamație sau o sesizare cu privire la o încălcare, vă rugăm să ne contactați prin:

 • poștă: Nufarm  Australia  Ltd.,  103-105  Pipe  Road,  Laverton  North,  VIC,  3026,  Australia,  în  atenția  Data Protection & Privacy, Legal sau
 • e-mail: [email protected]

Reclamațiile referitoare la confidențialitate trebuie înaintate în scris pentru exactitate și pentru a ne putea ajuta în întreprinderea de investigații. Vă vom răspunde și vom încerca să soluționăm reclamația într-un interval rezonabil și în termenele prevăzute de legislația aplicabilă.

În cazul în care Nuseed / Nufarm nu poate soluționa în mod satisfăcător orice aspecte sau probleme pe care le sesizați în legătură  cu  modul  în  care  Nuseed / Nufarm  prelucrează  datele  dvs. cu  caracter  personal,  aveți  dreptul  de  a  depune  o plângere la autoritatea dvs. locală de supraveghere.